08 May 2010

Our Second Home (or) Office-1

Office Environment Design
ေျပာေလ့ေျပာထရွိတဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္းမွာ “ထမင္းစားဖို႔ အလုပ္လုပ္တာ မဟုတ္ဖူး၊ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ထမင္းစားတာပါတဲ့…..”။ ရွင္သန္ျခင္းဆိုတဲ့ အသက္ဓါတ္တစ္ခုကို ေလာင္ကၽြမ္းပစ္ဖို႔ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ဘ၀ရဲ႕ အေရးပါမႈတစ္ခုပါ…..။ ထို အလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့အထဲမွာ မိမိႏွစ္လိုေသာ ပညာရပ္တစ္ခုကို အရင္းတည္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳခြင့္ရျခင္းနဲ႔ မိမိ ႏွစ္လုိေသာ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပါ ျပဳခြင့္ရခဲ့ပါလွ်င္ျဖင့္ ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ပိုမို ျပည့္၀ခြင့္ရရွိခဲ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္…။ အိမ္ေလးတစ္အိမ္ဟာ Home, sweet home ျဖစ္ဖို႔ ေအးခ်မ္းလွပၿပီး တန္ဖိုးထားအပ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ျပည့္၀ဖို႔ လုိအပ္သလိုပါပဲ….. “Office” လို႔ ေခၚတဲ့ ရံုးခန္းေလးေတြဟာလည္း ေန႔တစ္ဓူ၀ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းအတြက္ အစီအစဥ္က်နဖို႔လိုအပ္သလို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းမွာ ရွိိေနသင့္ပါတယ္…။ ဒီ Office Design ေလးေတြကို စဥ္းစားေပးတဲ့အခါမွာ အိမ္ကေလးအတြင္း အိမ္သူအိမ္သားေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀နဲ႔ ႏွစ္လိုခံစားမႈေတြကို အဓိက စဥ္းစားေပးရသလို ထုိ office ေလးအတြင္း organization တစ္ခုလံုးကို ေမာင္းႏွင္ေပးမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ activity နဲ႔ working function ကို အဓိကထား စဥ္းစားေပးရမွာပါ…။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြင္းက ဘ၀ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို လွစ္ဟေနျပတဲ့ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈရဲ႕ ဒုတိယအိမ္ (Second home of life) လို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ ရံုးခန္းေလးေတြ အေၾကာင္းကို ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္….။ office environment တစ္ခုလံုးဟာ Designer ရဲ႕ အေရာင္ေလးေတြ၊ ပရိေဘာဂေလးေတြနဲ႔ အျခားအျခားေသာ ဖန္တီးေပးမႈအေပၚမွာ ဘယ္လို အသက္၀င္လာမလဲ ဆိုတာကေတာ့…..။
_._._._._._._._._._._._._._.

Office Ergonomics & Interior Design
Office Ergonomics ဆိုတာ office ေလးေတြရဲ႕ အဓိကအပိုင္းျဖစ္တဲ့ furniture ေတြကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္တဲ့ နည္းပညာတစ္ခုပါ။ Office Ergonomic ဟာ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုရဲ႕ သရုပ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ထက္ office တစ္ခုအတြင္း လိုအပ္တဲ့ function ေတြနဲ႔ office ရဲ႕ process ကို သက္ေတာင့္သက္သာ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ run ႏိုင္ဖို႔ရယ္၊ အဲ့ဒီ office ေလးအတြင္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မယ့္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အဆင္ေျပဖို႔ရယ္ကို အဓိက ဦးစားေပးၿပီး ေလ့လာရပါတယ္…။ Funiture ေတြအတြက္ Human dimension ေတြနဲ႔ furniture layout အတြက္ circulation ေတြကို သေဘာေပါက္ထားရပါတယ္…။ ဒီ ergonomic furniture ေလးေတြနဲ႔ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားတဲ့ office ေလးမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အခါမွာ အလုပ္ရဲ႕ stress ေတြဟာ office ရဲ႕ environment ေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေျပေလ်ာ့သြားပါတယ္…။ Designer တစ္ဦးရဲ႕ ဖန္တီးမႈဟာ တဒဂၤအတြင္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္သလို ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကေနလည္း အဆင္ေျပဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္….။
_._._._._._._._._._._._._._.

Serene Office Interior Design
ဆိတ္ဆိတ္ျငိမ္ျငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ creative ဖက္ကို ဦးစားေပးတဲ့ Office ေလးေတြအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ noise control ေတြနဲ႔ lighting effect ေတြဟာ အထူးအေရးပါလာမွာျဖစ္သလို private ျဖစ္တဲ့ ၀န္းက်င္ေလးေတြကိုလည္း ပိုင္းျခားေပးရမွာပါ….။ နရီမွန္မွန္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ရတဲ့ ရံုးခန္းေလးေတြ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ရတဲ့ ဒီဇိုင္း အခန္းေလးေတြအတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေလးျဖစ္ဖုိ႔ လိုအပ္သလို office landscape partition ေလးေတြနဲ႔ visual pirvacy ေတြလည္း လိုအပ္ေနမွာပါ…။ Office ေလးရဲ႕ natural environment ေလးအတြင္းမွာ ေနထိုင္ရင္း ဘယ္လို creativity ေလးေတြ ထြက္မွာလဲ….။ ထြက္လာမယ့္ creativity ေလးေတြကေရာ သဘာ၀ရဲ႕ ဆန္းသစ္မႈေတြလား… ဖန္တီးထားမယ့္ artificial ဆန္းသစ္မႈေလးေတြဆိုတာကေတာ့ office ေလးအတြင္းမွာရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္မွာပါ….။
_._._._._._._._._._._._._._.

Playful Office Interior Design
ေအးေဆးတည္ျငိမ္တဲ့ ရံုးခန္းေလးေတြနဲ႔ ကြဲျပားစြာ ႏိုးၾကားသြက္လက္ေနတဲ့ ရံုးခန္းေလးေတြရွိဖို႔ လိုအပ္ေနသလို ထို ရံုးခန္းေလးေတြဟာ function က်က် flow မွန္မွန္ စီးဆင္းေနဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္…။ ရံုးခန္းေလးအတြင္းကို ၀င္ေရာက္လာခဲ့တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီလို ေပါ့ပါးသစ္လြင္ေနတဲ့ ရံုးခန္းေလးအတြင္းမွာ ေနထိုင္လုပ္ကုိင္ရင္း မိမိရဲ႕ အလုပ္ကို ေမာင္းႏွင္ေနမယ့္ တက္ၾကြတဲ့ အားမာန္ေတြကို ရရွိမွာပါ….။ Entertainment ေတြ ရည္ရြယ္တဲ့ ရံုးခန္းေလးေတြ၊ industrial အတြက္ run ေနရတဲ့ ရံုးခန္းေလးေတြ အစရွိသ၍ေပါ့ေလ…။
_._._._._._._._._._._._._._.

4 comments:

Anonymous said...

ရံုးခန္းေလးေတြဟာ function က်က် flow မွန္မွန္ စီးဆင္းေနဖို႔...
ေပါ့ပါးသစ္လြင္ေနတဲ့ ရံုးခန္းေလးအတြင္းမွာ ေနထိုင္လုပ္ကုိင္ရင္း မိမိရဲ႕ အလုပ္ကို ေမာင္းႏွင္ေနမယ့္ တက္ၾကြတဲ့ အားမာန္ေတြ...
တင္ျပတာအရမ္းေကာင္းပါတယ္...
တစ္ခါကရုံးမွာ စိတ္လိုလက္ရသီခ်င္းညဥ္းမိတာလူၾကီးဆူခံရဖူးတယ္..
အဲဒီတုန္းက ဒီလိုေတြးခဲ႔ဖူးတယ္..

Komyo said...

အေတြးေရာ အေရးေရာ ေကာင္းတယ္ညီမေလးေရ... စာေတြ အမ်ားၾကီး ေရးႏိုင္တာပဲ... ဆက္ေရးပါဗ်ာ...

သူရဲေကာင္းၾကယ္ said...

ဒုတိယအိမ္မွာ ေနရတဲ့အခ်ိန္က တကယ့္အိမ္မွာ ေနရတဲ့အခ်ိန္ထက္ ပိုမ်ားလာတဲ့အခါ ဘာမ်ား လုပ္ေလ့ရွိသလဲ သိပါရေစ။ :P :P

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်စ္သူျဖစ္သြားၿပီး ကမၻာကို လိုက္ပတ္ၾကည့္မိတယ္...။
ေဖာင္းပြမႈေတြမ်ားတဲ့ေလာကၾကီးမွာ အျမင္ေတြ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ရင္ထဲက ခံစားခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕က က်ံဳ႕၀င္လာခဲ့တယ္.....။ မနက္ခင္းနဲ႔ ညေနခင္းေတြက မကြဲျပားေတာ့ပဲ အေတြးတစ္ခ်ိဳ႕က ေ၀၀ါးေပ်ာက္ကြယ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ထင္ရွားလာခဲ့တယ္...။ တကယ့္အိမ္ကို ေလလိႈင္းၾကားကေန လိုက္ရွာလိုက္ ေလထုထဲမွာ စာလံုးေပါင္းေတြမွားလိုက္နဲ႔ ဒုတိယအိမ္မွာ ေနသားက်ေအာင္ ၾကိဳးစားတတ္လာတယ္... :)
(ေတာ္ေတာ္ ေျဖလိုက္ရပါတယ္ :D)