04 December 2010

မိုးတိမ္

တစ္ခ်ိဳ႕ အက္ေဆးေတြက ဖတ္မိတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စြဲၿမဲ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္...
စကားလံုးေတြ.. အေတြးေတြ..အျဖစ္ေပါ့...။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
ေမာပန္းေနမိတဲ့ စိတ္တစ္ခုကို မိုးတိမ္တစ္ခုအျဖစ္ လြင့္ထြက္ေစမိရံု...
စိတ္ထဲ စြဲၿမဲက်န္ရစ္ခဲ့မႈကို ေကာက္ႏုတ္စုစည္းၿပီး ပံုရိပ္တစ္ခု အသြင္ေျပာင္းမိရံု...။

ဂၽြန္မိုးအိမ္

No comments: