05 December 2010

GREEN TOMORROW

GREEN TOMORROW

ငယ္ငယ္တုန္းက ည ည ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား လာရင္ျဖင့္ အရမ္းကို ေပ်ာ္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိလည္း ေပ်ာ္ပါတယ္။ အေတြးကို နည္းနည္း ကြန္႔လိုက္မိခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္။ ထို လွ်ပ္စစ္မီးေလးတစ္ခုရဖုိ႔ ေရအရင္းအျမစ္ တစ္ခ်ိဳ႕ ေပးလိုက္ရတယ္။ သစ္ေတာတစ္ခ်ိဳ႕ ရင္းလိုက္ရတယ္။ တစ္ခုေပးလို႔ တစ္ခု ျပန္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ သဘာ၀ကို မထိခိုက္ေစခဲ့ရင္ျဖင့္ သိပ္ေကာင္းမွာပါပဲ။ တိုးတက္ေနတဲ့ နည္းပညာမွာ ဒီအတြက္ အေျဖေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ရုပ္၀တၳဳတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ကြန္ယက္ ဆက္သြယ္ေရးေတြနဲ႕ လြတ္ကင္းဖို႔ဆိုတာကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဖူး။ ရုန္းထြက္ရန္ခက္ခဲတဲ့ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ ဘ၀အတြင္းထဲ သဘာ၀ စြမ္းအင္ေတြကို မထိခိုက္ပဲ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ေပးစြမ္းေပးမယ့့္ အိမ္ကေလးတစ္လုံးကို လုိက္ရွာခ်င္ေနမိတယ္။ အနီးဆံုး အခ်ိန္တစ္ခုမွာ ေပါမ်ားစြာ အသံုးျပဳေတာ့မယ့္ တိုးတက္တဲ့ နည္းပညာတစ္ခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းလည္း သိထားခ်င္မိတယ္။ အဲ့ဒီမွာ အိမ္ကေလးတစ္လံုးကို သြားေတြ႔မိပါတယ္။


အိမ္ကေလးကေတာ့ “ Green Tomorrow ” တဲ့…။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ပထမဦးဆံုး LEED Platinum Certification ရရွိခဲ့တဲ့ Zero - Energy - House ေလး ဟာ Korea ႏိုင္ငံရဲ႕ Gyeonggi, Yongin မွာ တည္ရွိပါတယ္။ Site Area 2456 sq.m အတြင္းမွာ မိသားစု၀င္ ေလးေယာက္အတြက္ Energy Consumption ကို Zero နီးပါးရရွိေအာင္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ေပးသူကေတာ့ Samoo Architects & Engineer က ျဖစ္ပါတယ္။

Design Process၊ လက္ေတြ႕တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေနထိုင္စဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ကို အျပန္ျပန္ ျပန္လွန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အထူး ဦးစားေပး စဥ္းစားထားပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သဘာ၀စြမ္းအင္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ Sustainable Design ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းထားျခင္းပါပဲ။ ထုိ႕အျပင္ အသံုးျပဳမည့္ materials ကို တည္ေနရာ၊ ရာသီဥတု မွာ ညွိယူၿပီး ေခတ္နဲ႕ လူမႈေန႕စဥ္နဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးရရွိေအာင္၊ ေန႔တစ္ဒူ၀ အသံုးျပဳမည့္ စြမ္းအင္ပမာဏ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာျဖင့္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။Yongin အရပ္ေဒသဟာ Seoul ၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္မွ 40 km (~ 25 miles) အကြာမွာ တည္ရွိၿပီး ရာသီဥတုဟာ ေျခာက္ေသြ႔စိုထုိင္းၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ နည္းပါးပါတယ္။ အေအးပိုင္းေဒသမွာ တည္ရွိၿပီး ပွ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ အားျဖင့္ 12° Celsius မွာ ရွိပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလဟာ အေျခာက္ေသြ႕ဆံုးနဲ႕ အေအးဆံုးလျဖစ္ၿပီး အပူခ်ိန္ဟာ (-11.5° Celsius) အထိ က်ဆင္းသြားတတ္ၿပီး ဇူလိုင္လမွာေတာ့ အပူဆံုးျဖစ္လာၿပီး အပူခ်ိန္ဟာ (25.3° Celsius) အထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ ေႏြဦးနဲ႕ ေဆာင္းရာသီမွာ သဘာ၀ေလ နဲ႕ သဘာ၀ အလင္းကို ေကာင္းမြန္စြာရရွိၿပီး ေႏြရာသီရဲ႕ ညတစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း ေလေျပေလညင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ရရွိႏိုင္တဲ့ ေဒသေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ေန ရဲ႕ အလင္းနဲ႕ အပူခ်ိန္ဟာ ေတာင္ဖက္မွ အဓိက ရရွိပါတယ္။ အေနာက္ေတာင္ေလဟာ 10 km/hr ႏႈန္းနဲ႕ 2.7 m/s မွာ တုိက္ခတ္ ေနတတ္ပါတယ္။ စြမ္းအင္ရရွိေစရန္အတြက္ Solar System ကို အသံုးျပဳမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္ကေလးရဲ႕ ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပံု၊ ေခါင္ခ်ိဳးပံုစံ၊ ျပတင္းတံခါး၊ နံရံ ခန္းဖြဲ႕နဲ႕ မွန္ တပ္ဆင္မႈဟာ ရာသီဥတုအေျခအေနနဲ႕ အပူအလင္း ရရွိမႈအေပၚ အဓိက စဥ္းစားေပးရထားပါတယ္။ Yongin ေဒသဟာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြက္ ပွ်မ္းမွ် Horizontal radiation ကို 3.92 kWh/m2 ရရွိၿပီး အပူဆံုးျဖစ္တဲ့ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ားမွာ 9.1 kWh/m2 အထိ ရရွိတတ္ပါတယ္။ 176 solar panel နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Solar System မ်ားကို ေခါင္မိုးပိုင္းမွာ အဓိက တပ္ဆင္ထားၿပီး ၄င္းထံမွ hot water နဲ႕ electrical power ကို အဓိက ရရွိပါတယ္။

ဒီ Project ေလးကို ကိုရီးယား ရိုးရာအိမ္ဒီဇိုင္းေလးကို sustainable design နည္းပညာနဲ႕ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖန္တီးထားပါတယ္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတုနဲ႕ လူေနမႈ ဘ၀ကို အိမ္ကေလးအတြင္းမွာ ထင္ဟပ္ လာေအာင္လည္း ေခၚေဆာင္ထားပါတယ္။ Solar System ကို အဓိက အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ အိမ္ကေလးရဲ႕ exterior space design ဟာ floor layout ခ်တဲ့အခါ အထူးဂရုျပဳရပါတယ္။ ေတာင္ဖက္ အပိုင္းမွ corridor ေလးေတြဟာ ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ခန္း စတဲ့ ပံုမွန္ ခန္းဖြဲ႕ေလးေတြနဲ႕ ဖြဲစည္းထားပါတယ္။ ေျမာက္ဖက္အပိုင္းမွ corridor မ်ားကေတာ့ ယာယီ ဖို႔ ထားရွိထားတဲ့ space ေလးပါပဲ။ Zero Energy House ကေလးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုတဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ space ေတြဟာ ပံုမွန္ ခန္းဖြဲ႕ပံုစံနဲ႕ေတာ့ အနည္းငယ္ ကြဲျပားသြားပါတယ္။ အေရွ႕ဖက္မွာဆိုရင္ေတာ့ အနားယူ အပန္းေျဖဖုိ႔ ကိုရီးယား ရိုးရာ Pavilion ေလးရွိၿပီး open area ေလးအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ တစ္အိမ္လံုးရဲ႕ ခန္းဖြဲ႕ ပံုစံေလးေတြကေတာ့ အသံုးျပဳမယ့္ အပူ၊ အလင္းနဲ႕ ေလအ၀င္အထြက္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရေစတဲ့ eco-friendly space ပံုစံေလးျဖစ္ပါတယ္။အေဆာက္အဦးအတြင္း တပ္ဆင္ထားတဲ့ Energy saving appliances မ်ားေၾကာင့္ စြမ္းအင္စားသံုးမႈဟာ 56% ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အျခား က်န္ရွိတဲ့ 44% ဟာ လိုအပ္တဲ့ energy ကို renewable energy source မ်ားမွ ျပန္လည္ ရယူထားပါတယ္။ စြမ္းအင္ကို ေခၽြတာဖို႔အတြက္ အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာ three-layer windows, heat-insulating boards, no-electricity interior lighting and electrical installation and ventilating systems မ်ားကို တပ္ဆင္ထားရပါတယ္။ ထို Solar system ဟာ တစ္ႏွစ္မွာ 21 Megawatts ကို ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေဆာက္အဦးေလးမွာ non-toxic materials ေတြကို အဓိက အသံုးျပဳထားတဲ့ Green Roof,၊ high-performance facade, daylight sensors, radiant heat flooring, efficient lighting, ground source heat pumps, waterless urinals, dual-flush toilets, low-flow fixtures, bicycle parking နဲ႕ electric car charging ေတြ ပါရွိပါတယ္။

ZEH ဆိုတဲ့ Zero Energy House ေလးအျဖစ္ ဖန္တီးလိုတဲ့အတြက္ အိမ္အတြင္း အသံုးျပဳမယ့္ energy ကို အျပင္ဖက္မွ ေခၚသြင္းမလာပဲ ကိုယ္ပိုင္ energy ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားထားပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း Green Tomorrow House ဆိုၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေခၚတြင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ GREEN TOMORROW ဟာ Residential Architecture ပိုင္းမွာ Green Leardership Award နဲ႕ 2010 အတြက္ BCI Green Design Award ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Samsung Company ကေတာ့ Green Tomorrow ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ 3.3 sq.m အတြက္ $8,500 to $12,845 ကုန္က်မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပံုမွန္ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္စရိတ္ရဲ႕ ၂ ဆ ေလာက္လည္း ရွိပါတယ္။ 2015 ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္စရိတ္ရဲ႕ 10% ေလာက္ပဲ ပိုကုန္က်ေတာ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပါတယ္။ Sustainable Design မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြက သာမာန္ထက္ေတာ့ ကြာဟေနမွာပါပဲ။ ေရရွည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းလိုၿပီး တန္ဖိုးထားလိုတဲ့အခါမွာေတာ့ Green Tomorrow ကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းမ်ားကို လက္ခံလာဖို႔ ၾကိဳးစားရမွာပါ။

Reference

>> http://www.samoo.com/Eng/
>>http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=13809
>>http://www.itechdiary.com/green-tomorrow-house-zero-energy-house.html
>>http://www.ecofriend.org/entry/eco-homes-samsung-ct-unveils-zero-energy-green-tomorrow-house/
>>http://www.jetsongreen.com/2010/04/platinum-modern-house-in-south-korea.html
>> Future Arc Magazine, Volume 8 မွာေတာ့ Technical Knowledge ေတြ အေသးစိတ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

John Moe Eain

စကားခ်ပ္။ ။ Layout ပံုနဲ႕ Section ပံုေတြကိုေတာ့ ေနာက္ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္ scan ဖတ္ၿပီး တင္ပါမယ္။

2 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

သာမန္ကုန္က်စရိတ္ထက္ ၂ဆေလာက္မ်ားေနတဲ႕အတြက္ ေတာ္ရံုနဲ႔ေတာ႕ လူမ်ားမ်ားလက္ခံဖို႕ ခက္ခဲေနလိမ္႔ဦးမယ္လို႕ထင္ပါတယ္..
ျပီးေတာ႕ လူေတြရဲက အေတြးက ငါတစ္ေယာက္တည္း ေခၽြတာယံုနဲ႕ ကမၻာၾကီးက ဘာမွထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ႔ အေတြးမ်ိဳးရွိေနၾကတယ္.. ဒီေတာ႕ ေရရွည္အတြက္ ဒီလိုအိမ္ကေလးေတြက ေကာင္းေပမဲ႕ အိမ္ေဆာက္မဲ႕သူေတြက်ေတာ႕ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတယ္ဆိုျပီး စိတ္၀င္စားမႈနည္းေနဦးမယ္ ထင္ပါတယ္..

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

အင္း.. ဟုတ္တယ္ sis ရ။
ဒါေပမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ပဲရွိလည္း ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ၾကိဳးစားၾကရဦးမယ္ေလ..။ :)