01 January 2011

Design Ideology ဖုိရမ္မွ “24” နာရီ တံခါးဖြင့္ ၾကိဳဆိုေနပါသည္


"Design Ideology ဖုိရမ္မွ “24” နာရီ တံခါးဖြင့္ ၾကိဳဆိုေနပါသည္"

သိပၸံပညာရွင္ၾကီးေတြက အေျခခံက်တဲ့ သေဘာတရားေတြနဲ႕ သီအိုရီေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ဗိသုကာေတြ၊ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ျပဳ...လုပ္မယ့္ ဒီဇိုင္းနဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ သင့္ေတာ္မယ့္ သီအိုရီေတြကို စနစ္တက် အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ Design Ideology ဖိုရမ္ဟာ သီအိုရီ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ကြဲလြဲခ်က္ေတြနဲ႕ တိုက္ခိုက္ဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ အသံုးျပဳမယ့္ အေျခအေနအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္။

ဗိသုကာပညာရပ္ ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားဟာ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ လံုျခံဳစြာေနထုိင္ဖုိ႔ အကာအရံ တစ္ခုအျဖစ္သာမဟုတ္၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုလံုးအတြက္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့မယ့္ သမိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဘယ္လို အသံုးျပဳၾကမလဲဆိုတာ အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္။

ဟင္းလင္းျပင္အတြက္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေတြးအျမင္၊ အသိ၊ အယူအဆ၊ တန္ဖုိးထားမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ လက္ခံလုိက္မႈ၊ အသံုးခ်မႈ၊ လြင့္ေျမာမႈ၊ အိပ္မက္ဆန္မႈ၊ ထိေတြ႔မႈ စတဲ့ မေနာ၀ိဥာဥ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမိတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ အားလံုးအတြက္ အေျဖရွာၾကည့္ႏိုင္ေစရန္။

ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္း စိုျပည္ သာယာေနျခင္းဟာ လူသားတုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္လူမႈ ဒုကၡ အေထြေထြမွ တဒဂၤကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိႏုိင္ေစပါတယ္။ အဲဒီလုိ စိမ္းလန္း စိုျပည္ လွပမႈေတြကို ေျမခင္းပညာရွင္မ်ားက ဖန္းတီးတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေျမခင္းအလွဆင္ပညာရပ္ရဲ့ အေရးပါ အသံုး၀င္မႈကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္။

အေတြ႕အၾကံဳေတြဆိုတာ စာေတြ႔နဲ႕ လက္ေတြ႕ ကြာဟခ်က္ ေတြကိုလည္း ခ်ိန္ညွိေပးႏိုင္ပါတယ္။ သီအိုရီတိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ သက္ေသျပခ်က္ေတြႏွင့္ ျပီးျပည့္စံုေနၿပီလုိ႔ ထင္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳဖုိ႔ ဆိုတာကေတာ့ သူ႔ကို ေသခ်ာနားလည္ရံုနဲ႕ ျပည့္စံုႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ စနစ္တက် အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔နဲ႕ အသံုးခ်စဥ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးကိုလည္း နားလည္၊ ေျဖရွင္း၊ ခ်ိန္ညွိႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာေလးဟာ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ရရွိလာတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို အေျဖရွာေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္။

ျပတိုက္တစ္ခု မဟုတ္ေပမယ့္ Design Ideology ဖုိရမ္မွာ အနာဂတ္ရဲ႕ေတးကို နားဆင္ႏိုင္သလို အတိတ္တခ်ိန္က ထားရစ္ခဲ့တဲ့ ပညာရပ္ေတြကိုလည္း ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္တဲ့အခါ လိုက္နာရန္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ က်င့္၀တ္သေဘာတရားမ်ားကို သိရွိႏိုင္ၿပီး ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ တုိ႔ကိုလည္း မွတ္သားနာယူ ႏုိင္ေစရန္။

တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆကို အျခားတစ္ေယာက္က ေျပာင္းလဲေပးျခင္းထက္ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ကာလ အလိုက္ မတူညီႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲနဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ေစဖုိ႔။

အစရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ Design Ideology ဖုိရမ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ခဲ့ပါတယ္။

အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀ါသနာတူ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအား ေႏြးေထြးလႈိက္လႈဲစြာ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။ မည့္သည့္ေနရာေဒသမွ ျဖစ္ေစ၊ လာေရာက္ေသာ ၀ါသနာတူ ေမာင္ႏွမမ်ားကို က်ေနာ္တုိ႔ Design Ideology ဖုိရမ္မွ 24 နာရီ တံခါးဖြင့္ ၾကိဳဆိုေနမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Design Ideology Forum

- ဤဖိုရမ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားေသာ ပညာရပ္ထံသို႔ ပ်ံသန္းေနေသာ ၀ိဥာဥ္ နားခိုရာ“ အိမ္ ” ျဖစ္သည္။

- စိတ္အေတြး၏ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးလိုစိတ္ကို ေလာင္ျမိဳက္ေပးေသာ “မီးလင္းဖို” လည္းျဖစ္သည္။

- ေလ့လာအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ သီအိုရီ သေဘာတရားမ်ားကို စစ္ေၾကာေဆြးေႏြးရာ "စကား၀ုိင္း"လည္း ျဖစ္သည္။

- ထုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး နဲ႕ ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တစ္စံုတစ္ဦးကို ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေသာ ေနရာေလး ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

- ဤဖိုရမ္တည္ေထာင္ျခင္းသည္ ေငြေၾကး အက်ိဳးေက်းဇူး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအားျဖင့္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလိုျခင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။

- ဖိုရမ္၏ Theme ႏွင့္အညီ Positive Altitude ျဖင့္သာ Knowledge Sharing ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

- လိုအပ္ေသာ အေျခအေန၊ လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္၊ ေလ့လာထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိေစရန္အတြက္ ၀မ္းစာျဖည့္ထားေသာ Knowledge Bank တစ္ခုအျဖစ္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။

- တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေလ့လာမႈမ်ားကို အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုထံသုိ႔ ရရွိ၊ ေရာက္ရွိေစရန္ ဦးတည္ပါသည္။

- ဖိုရမ္ကို အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Section (၅) ခုအတြင္း ကိုက္ညီေသာ ပုိ႔စ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ႏိုင္ပါသည္။

- ဖုိရမ္၏ အာေဘာ္ႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး သင့္ေတာ္ေသာေနရာသို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

- ဤဖုိရမ္အတြင္းတြင္ ဖိုရမ္ အာေဘာ္နွင့္ ညီညႊတ္ေသာ ပို႔စ္မ်ားအား အျခား ဖုိရမ္မ်ား၊ Website မ်ား၊ Blog မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ကူးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ မူရင္း ေရးသားသူကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ Credit ေပးျခင္း၊ ယူေဆာင္ခဲ့ေသာ link မ်ား၏ လိပ္စာ အျပည့္အစံုကို ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။

- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပညာရပ္တစ္ခုအေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားျခင္းေၾကာင့္ ၀ါသနာတူ ေမာင္ႏွမမ်ား စုစည္းကာ ေႏြးေထြးေသာ၊ ခိုင္မာေသာ၊ တန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ရပ္၀န္းေလးတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကို အၿမဲ ဂုဏ္ယူေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

- ထုိ႔အတြက္ မည့္သည့္ ေနရာေဒသမွ ျဖစ္ေစ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေသာ ၀ါသနာတူ ေမာင္ႏွမမ်ားအား 24 နာရီ တံခါးဖြင့္ ၾကိဳဆိုေနပါသည္။

Design Ideology ေမာင္ႏွမမ်ား

1 comment:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဂၽြန္မိုးအိမ္ေရ
စိတ္၀င္စားဖို႕သိပ္ေကာင္းပါတယ္...
ဒါေပမဲ႕ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျပီး ပိုစ္႕ေတြေရးသားဖို႔ေတာ႔ အခ်ိန္နည္းနည္း ရွားတဲ႔အတြက္ ကိုယ္႕ကုိယ္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္မိပါတယ္..
ဒီလို ဆိုဒ္မ်ိဳးေတြ ေပၚထြက္လာတာ ၀မ္းသာဖို႕ ေကာင္းပါတယ္..
အမ်ားၾကီး ေအာင္ျမင္ပါေစေနာ္