23 April 2011

ဘ၀ ေလွကား

ေလွကား....။


လူမႈေရး နယ္ပယ္၊ ပညာေရး နယ္ပယ္၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္ စသည့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ထို စကားလံုးေလးသည္ အေရးပါ လွသည္။ ေလွကား ဟု ဆိုလုိက္သည္ႏွင့္ အထက္ကို တက္ေသာ၊ ေအာက္ကိုဆင္းေသာ အဆင့္ (Step) ေလးမ်ားႏွင့္ ေနရာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အကူးအေျပာင္း လုပ္ေပးေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ အားလံုး ျမင္ေယာင္မိၾကမည္။

ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ ေရးဖူးပါသည္။ “ေခတ္သစ္ ေက်ာက္တံုးမ်ား” ဟု အမည္ေပးခဲ့ဖူးသည္။


လွမ္းတာလား

စမ္းတာလား...။
လွမ္းသလိုလို
အစမ္း ပိုပို...။
ေက်ာ္ခ်က္ ခြခ်က္
ေအာ္ခ်က္ ဟခ်က္။
အေရႊ႕တစ္ခုမွာ
ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့
စိတၱဇနာမ္တစ္ခ်ိဳ႕ထဲ
ခ်စ္ျခင္းတရားတစ္ခ်ိဳ႕ ပါသြားတယ္...။
အိမ္ကေလးကေတာ့
အေ၀းမွာ
တျဖည္းျဖည္းက်န္...။
(ဂၽြန္မိုးအိမ္)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနရာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ သြားသည့္အခါ ေပးဆပ္လုိက္ရသည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကေတာ့ ကြာျခားသြားမည္ ထင္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ အရင္းအႏွီး၊ ပညာ အရင္းအႏွီး၊ အခ်ိန္ အရင္းအႏွီး၊ လုပ္အား အရင္းအႏွီး အျပင္ လိုအပ္လွ်င္ ႏွလံုးသား အရင္းအႏွီးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္တစ္ခ်ိဳ႕ပါ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိက္ရသည္။ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ အကူးအေျပာင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလည္း အမွန္အကန္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလည္း အၾကံအဖန္ႏွင့္ တက္ၾကသည္၊ ဆင္းၾကသည္၊ သြားၾကသည္၊ လာၾကသည္။ ကိုယ္စီ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွကားမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ အမ်ားသားပင္ မဟုတ္ပါလား။ ေသခ်ာသည္မွာ ထို ေလွကားမ်ားကို ေန႔စဥ္ ထိေတြ႔ေနရျခင္းပင္။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

ေလွကား....။ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္မွ ေလွကားေလးမ်ားသည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးဆံုးျဖစ္မည္။ တစ္ေျပးညီ ေလွကား (Straight Flight)၊ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေလွကား၊ ႏွစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေလွကား၊ သမင္လည္ျပန္ ေလွကား (Open Newel & closed Newel Stair)၊ ခိုနန္းၾကိဳး ေလွကား (Quarter Landing Stair) ၊ ေၾကာင္လိမ္ ေလွကား (Spiral Stair)၊ ခရုပတ္ ေလွကား၊ ခိုနန္းၾကိဳး ႏွစ္ဖက္ခြဲ ေလွကား (Bifurcated Stair)၊ ခရုပတ္ ေလွကား (Geometrical Stair or Open Well Quarter Landing Stair)၊ အေရးေပၚ ေလွကား (Fire Escape Stair) ေတြအျပင္ Escalators (စက္ေလွကားမ်ား)၊ Ladder (ေလွကား အရွင္မ်ား)၊ Elevators (ဓါတ္ေလွကားမ်ား)၊ Stairlift (မသန္မစြမ္းမ်ားအတြက္ အထူး ေလွကားမ်ား) ႏွင့္ Moving Sidewalks (ေရႊ႕လ်ား ေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္ ေလွကားမ်ား) စသည္ျဖင့္ ေလွကားေလးမ်ား စံုလင္လွသည္။ လူမႈေရး နယ္ပယ္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေလွကားေလးမ်ားသည္ သူ႔ႏႈန္းႏွင့္ သူ႔စံ အကန္႔အသတ္ မရွိေပမယ့္ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ေတာ့ အကန္႔အသတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မ်ားလြန္းလွသည္။ေရွးယခင္က ျမန္မာ့ရုိးရာ လက္သမား ပညာရပ္တြင္ ေလွကား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလွကားတင္ျခင္းသည္ အၾကီးအက်ယ္ ၀ိတၱရခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ တခမ္းတနား အလုပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ တုိးတက္လာေသာ နည္းပညာမ်ားေအာက္တြင္ ေလွကား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလွကားတင္ျခင္းသည္ စာမဖြဲ႕ေလာက္ေသာ ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္လာေသာ္လည္း ေလွကားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ရိုးရာယံုၾကည္မႈမ်ားက နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း က်န္ရစ္ေနေသးသည္။ “ေလွကားထစ္ေရအား စံု ဂဏန္းျဖင့္ မလုပ္ေကာင္း၊ မ ဂဏန္းျဖင့္သာ လုပ္ေကာင္းသည္” ဟုေသာ အေတြးအေခၚမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုအေပၚ အစြဲျပဳသည္လား၊ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိသည္လား မေရာရာလွေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္ YCDC မွ “ေလွကားတစ္စင္း၏ တေျဖာင့္တည္း တက္ရမည့္ အပိုင္းတစ္ပုိင္းတြင္ ထစ္ေရ (၁၃) ထစ္ထက္ မပိုရ” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ႏွလံုးအားနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ၾကံခိုင္မႈကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ညႊန္းေသာ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ေပမည္။

အျခား ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းအယူအဆ တစ္ခုမွာ ေလွကားတပ္ဆင္ရာတြင္ ေလွကားထိပ္ႏွင့္ ခင္းထားသည့္ သစ္သားၾကမ္းျပင္တုိ႔သည္ ေဒါင္လိုက္ ေတြ႔ဆံုရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလွကားအေျပး (Flight) သည္ ေအာက္ခံ သစ္သားဆင့္မ်ားႏွင့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္ရၿပီး သစ္သားၾကမ္းခင္းကို ေထာင့္မွန္ျဖစ္ရမည္ ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ၾကမ္းဦးတုိက္ျခင္း” မျဖစ္ေစရ ဟု ကန္႔သတ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ေလွကားအေျပးမ်ားကို အိမ္အတြင္း layout ခ်ရာတြင္ ေလွကားထားရမည့္ အရပ္မ်က္ႏွာအျပင္ ၾကမ္းခင္းႏွင့္ ဆင့္တန္းတုိ႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ စဥ္းစားေပးရေလသည္။ ၾကမ္းကို ေခ်ာမြတ္ေအာင္ ေရြေဘာ္ထိုးၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ၾကမ္း၏ လားရာ direction အတုိင္း ေလွကား ေလွကားထိပ္အတြင္းမွ ေအာက္သို႔ မျပဳတ္က်ေစရန္ ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု နားလည္မိသည္။ ယေန႔ အသံုးျပဳမ်ားလာေသာ ကြန္ကရစ္ ေလွကားမ်ား၊ သတၱဳေလွကားမ်ားတြင္ေတာ့ ထို အခ်က္သည္ မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။ သို႔ေပမယ့္ သစ္သားေလွကားမ်ား၊ ပါေကးခင္းမည့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ေတာ့ လုိက္နာသင့္ေသာ အယူအဆ တစ္ခု ျဖစ္ေပမည္။

အျခား ေလွကားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းအယူအဆ တစ္ခုမွာ ေလွကားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေလွကားထစ္ အေရအတြက္ကို “ရာဇ၊ မရဏ၊ လာဘ” ဟူ၍ အစဥ္အလုိက္ မွတ္သြားရာ “မရဏ” က်မည့္ ေလွကားထစ္ကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၊ ၅၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၃ စသည့္ အထစ္ေရျဖင့္ ဆံုးမည့္ ေလွကားမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ေစလိုသည္။ ထုိအတြက္မူ ခိုင္လံု ျပည့္စံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို (ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္) ယေန႔တုိင္ မစဥ္းစားႏိုင္။ သို႔ေပမယ့္ အယူရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္၊ အိမ္ရွင္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ မွတ္သားထားမိသည္။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_ရိုးရာ အယူအဆတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ကံုလံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိေကာင္းရွိမည္။ ယံုၾကည္မႈ ဓေလ့တစ္ခုသာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ယံုၾကည္လိုက္နာရန္ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ သိပၸံပညာ အသိအျမင္အေပၚ အေျခတည္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေတာ့ စနစ္တက် လိုက္နာတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အႏၲရာယ္ ကင္းေသာ၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေသာ ဟင္းလင္းခြင္ (Space) တစ္ခုအတြင္း ေနထုိင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေလွကားတစ္ခုကို ဖန္တီးသည့္အခါ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ ေလွကားေျခေက်ာ္ (Rise, R) ႏွင့္ ေလွကားေျခနင္း (Tread, T) တုိ႔၏ အတုိင္းအတာႏွင့္ ေလွကား ဆင္ေျခေလွ်ာ အေစာင္း ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေလွကားအေစာင္းအား ၄၅ ဒီဂရီထက္ ပို၍ မတ္ေစာက္ျခင္း မျပဳမိေအာင္ ဂရုစိုက္ရသည္။ ၂၅ ဒီဂရီထက္ နည္းပါကလည္း ေလွကားထစ္မ်ား ေျပျပစ္လြန္း၍ ေလွကားအတြက္ ေနရာမ်ားမ်ားစြာ ေပးရေလသည္။ လူတစ္ဦး၏ ေျခဖ၀ါးတစ္ခ်ပ္စာသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၉) လက္မခန္႔ ရွိသျဖင့္ ေလွကားေျခနင္းမ်ားအား အနည္းဆံုး (၉) လက္မ ထားရွိေလ့ ရွိၾကသည္။ ေလွကားေျခေက်ာ္အတြက္မူ အမ်ားဆံုး (၇) လက္မ မွ ( ၈) လက္မ အထိ ထားေလ့ ရွိၾကသည္။ လြယ္ကူစြာ နားလည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ သီအိုရီ တစ္ခုမွာ [ 2R + T = 25 inch ] ျဖစ္ေလသည္။ အျခား ေလွကားအက်ယ္မ်ား၊ ေလွကားလက္ရန္းတုိင္ အျမင့္မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာ ရွိေသးသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ ေနထုိင္မႈအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပ အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ ေလ့လာ ခ်မွတ္ထားေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ သိထားသင့္ေလသည္။

ေျခေက်ာ္ ေျခနင္းမ်ား၏ အတိုင္းအတာသည္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလုိက္၊ ေနရာေဒသအလုိက္ မတူညီႏိုင္ေခ်။ သို႔ေပမယ့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုအတြင္း တေျဖာင့္တည္း သြားေနေသာ ေလွကားေျပးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္သတ္မတ္တည္းေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ (uniform) သြားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ေပသည္။ တစ္မူး တစ္ပဲမ်ားေသာ အတိုင္းအတာေလးသည္ လိုတိုး ပိုေလ်ာ့ ျဖစ္လာလွ်င္ (ေလွကား ေျခေက်ာ္ အကြာအေ၀းမ်ား မတူညီလာလွ်င္) အသံုးျပဳသူမွာ အႏၲရာယ္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ရန္ ပိုမို နီးစပ္လာတတ္သည္။ “ရာဇ၊ မရဏ၊ လာဘ” တို႔သည္လည္း ရိုးရာ ယံုၾကည္မႈအရ အေရးၾကီးေကာင္း အေရးၾကီးပါမည္။ “စံု ဂဏန္း၊ မ ဂဏန္း” တို႔သည္လည္း ရိုးရာ ယံုၾကည္မႈအရ အေရးၾကီးေကာင္း အေရးၾကီးပါမည္။ လက္ေတြ႔က်က် ပုိ၍ အေရးၾကီးသည္မွာ အသံုးျပဳသူအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ၊ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေသာ လမ္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ေလွကားေလးမ်ားကို ဖန္တီးခြင့္ရလွ်င္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ လိုအပ္ေသာ အလင္းမ်ားႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္မ်ား အျပည့္အ၀ ရေစလိုသည္။ အေဆာက္အဦးတစ္ခုလံုး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္တာ (function) မ်ားကို အျပည့္အ၀ ပံ့ပုိးေပးႏိုင္ေတာ့ ၾကားခံ အကူးအေျပာင္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ေစလိုသည္။ အသံုးျပဳစဥ္မွာ စိတ္လံုၿခံဳမႈ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ေသာ တံတားေလးတစ္ခု ျဖစ္ေစလိုသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ သာမန္လူသားမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ပဲ မသန္မစြမ္း၊ အကူအညီ လိုအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးလိုသည္။ Private Home မ်ားထက္ Public Area မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေလွကားေလးမ်ား၊ ေလွ်ာက္လွမ္းေလးမ်ားတြင္ disabled people မ်ားအတြက္ ယခုထက္ ပို၍မ်ား စဥ္းစားေပးခဲ့လိုသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ Project မ်ား၊ Public Building မ်ားႏွင့္ Commercial Area မ်ားမွာ စနစ္တက် က်င့္သံုးလာလွ်င္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ပို၍ ခ်ိဳျမေႏြးေထြးေသာ ရပ္၀န္းေလးတစ္ခုမ်ား ျဖစ္လာေလမည္လား။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

ေလွကား....။ေလွကားေလးမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုမွ အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ သြားစဥ္ အသံုးျပဳသည့္ လမ္းကေလးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ အယူအဆ သေဘာတရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မည္သည့္ ေလွကားမ်ားကို အသံုးျပဳမည္၊ မည္သည့္ ခရီးကို သြားမည္၊ မည္သို႔ သြားမည္ စသည္တုိ႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေအာက္တြင္သာ တည္ရွိေနပါသည္။ ေနထိုင္ေရးအတြက္ ေလွကားေလးမ်ား၊ ဘ၀အတြက္ ေလွကားေလးမ်ား။ ေလွကားေလးမ်ားကေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲ ထိေတြ႔ေနရေပဦးမည္၊ ျဖတ္သန္းေနရေပဦးမည္။

ရွင္းသန္႔ေသာ စိတ္ႏွင့္ ျဖတ္ခြင့္ရပါေစဟုသာ ဆႏၵျပဳမိသည္။

ဂၽြန္မိုးအိမ္

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

စကားခ်ပ္။ ။

ေလွကား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ တရုတ္ရိုးရာ ဖုန္းေရႊ ပညာရပ္အခ်ိဳ႕ကို မွတ္စုတစ္ခ်ိဳ႕အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ားသည္ ဖုန္းေရႊနည္းျဖင့္ ဆိုျခင္းထက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ဟင္းလင္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးရာတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားစာအုပ္ကေတာ့ Kelsey Kruse, AIA ၏ Interior Graphic Standards ကိုပဲ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ဆက္လက္ေလ့လာရေပဦးမည္။ မႏၲေလး နန္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စြယ္ေတာ္စင္ အေဆာက္အအံုတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ဆတၱဒါန္ ေလွကား (သေကၤတေဖာ္ ေလွကား) အေၾကာင္းလည္း သိလိုျပန္ေသးသည္။ ေနာက္ဆံုး ေလွကားေတြအေၾကာင္း ပထမဦးဆံုး သင္ေပးခဲ့တဲ့ ေဖေဖကို သတိရမိသလို လက္တေလာ ကုသိုလ္ျပဳမိသည့္ အလုပ္တစ္ခုအတြင္း လိုအပ္သည့္ staircase ေတြကို အေသးစိတ္ စဥ္းစားဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္လာသည့္ ကံ ကို ေက်းဇူးတင္မိသည္။


မႏၲေလး နန္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စြယ္ေတာ္စင္ အေဆာက္အအံုတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ
ဆတၱဒါန္ ေလွကား (သေကၤတေဖာ္ ေလွကား)

Stairway မ်ားႏွင့္ Feng Shui

Staircases are conduits of chi in the home. They are where chi moves from one level of the home to the next level. When your staircase has good feng shui, it distributes good fortune to the rest of home. However, when it is bad from a feng shui perspective, it spreads harmful energy causing illness, robbery and misfortune.

Stairs should not have hollows or openings in the steps. These suggest “leakages”, making it difficult for residents to amass wealth.

The staircase should be well lit and landings should have uplights.

The top and bottom of staircases should never face the main door.

The staircase must be solid. Avoid creaky or badly fitted banisters.

Avoid carpeting your stairs with the colour red, as this brings severe misfortune.

Avoid water under the stairs, as this hurts the success potential of the second generation of the family.

Avoid locating the staircase in the center of the home.

Stairs should never start or end in front of a toilet.

Try to locate your stairs in sectors that correspond to inauspicious Flying Stars, as staircases can press down on bad luck caused by inauspicious stars.

Avoid a spiral staircase, as this resembles a corkscrew. These are more harmful when located in the middle of the home.

Install a crystal chandelier just before the start of the staircase.

Place a screen or divider between your stairs and main door if they happen to be aligned with each other.

Stairs can be made of wood, metal or concrete to simulate these three solid elements. Wooden stairs are suitable in the South, East and Southeast. Metal stairs are best in the North and concrete stairs work best in the Northeast, Southwest, West and Northwest.

Hang a picture of a protector image such as Chung Kwei or Kuan Kung near your stairs to create protective chi there.

Place a pair of Fu Dogs either side of the stairs to protect against bad energy going upstairs and to encourage good luck chi to travel upwards.

The position of the stairways and the type of stairways is also important according to Feng Shui. A stairway that is placed in the wrong place can deflect Chi in the wrong direction. If there is a stairway right opposite the front door, then on entering the house Chi will rush through and upstairs and the ground floor will be starved for Chi. Using mirrors, wind chimes, potted plants and screens on the stairs will slow down the rushing Chi.

If your stairway has risers instead of steps, it will hinder the flow of Chi to the second floor. Placing plants underneath the stairs will deflect Chi to the second floor allowing the energy to flow continuously. Making a skylight above the stairs will also improve the situation. Curved stairways are best, if you have a landing half way along the staircase it will help to calm the Chi as it rises and falls. If your stairway has sharp bends use mirrors, plants or wind chimes to remedy the situation. You can place a heavy statue on the floor at the base of the stairs to stabilize the situation. A spiral stairway is not good as it confuses the Chi as it moves along the staircase. Too many stairs will cause the Chi to fluctuate. According to traditional Feng Shui the number of stairs on a stairway should be an odd number. Stairs should be solid and there should be no opening at the back of each stair as it allows Chi to escape and it will not move to the second floor.

Stairs should be kept clean and should be well lit. As Chi gains speed as it moves over a staircase it is advisable to sleep near the top or bottom of the staircase. A bedroom should not face the staircase and should not be located too close to it. Do not clutter the space under the staircase. Arrange things in an orderly fashion or install a cupboard so that you can keep things tidily in it. Staircase running through the center of the house will cause conflict in the family.

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

Reference:
ဗိသုကာ အႏုပညာ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ဗိသုကာ အေဆာက္အအံုပညာ စာစုမ်ား (ေဒါက္တာလြင္ေအာင္)
အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ လက္စြဲ ( ဦးေက်ာ္ႏိုင္)
http://en.wikipedia.org/wiki/Stairway & Feng Shui.

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

3 comments:

Han Kyi said...

၀ိုး...ေလွကားေတြအေၾကာင္း တကယ္စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္...သိခ်င္တာေတြေရာ သိသင့္တာေတြေရာ တစ္ထိုင္တည္းနဲပ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိသြားရလို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ...

သက္ပိုင္သူ said...

ပံုေလးေတြေရာ.. စာေလးေတြေရာ ဖတ္လို႕ေကာင္းတယ္.. အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ေလွကားအေၾကာင္း အဲေလာက္ အေသးစိတ္ မသိခဲ့ဖူး.. ပို႔စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါ

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

သေကၤတ၀ါဒမွ ျမတ္ေသာ ေလွကားမ်ိဳး (ေဒါက္တာလြင္ေအာင္၏ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေလွကား ေဆာင္းပါးမွ)

အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ား ေလွကားထားသိုျခင္းအတြက္ အနက္အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ရွိေပေသးသည္။ ထူပါေစတီေတာင္တုိ႔တြင္ နတ္မုခ္ေလွကားမ်ား၊ နန္းေတာ္အိမ္တုိ႔တြင္ ေဆာင္ေတာ္ဦး သေကၤတေဖာ္ ေလွကားမ်ားဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိခဲ့ေပသည္။ နန္းေတာ္၀င္း၏ အေရွ႕တံခါး ေျမာက္ဘက္တြင္ ေဆာက္ထားတတ္ေသာ “စြယ္ေတာ္စင္” ဟုေခၚသည့္ သံုးထပ္မွ် ျမင့္ေသာ အုတ္တုိင္ အေဆာက္အအံု၏ ေလွကားကို "ဆတၱဒါန္ေလွကား" (၀ါ) "သတၱဒါန္ေလွကား"ဟူ၍ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။
"ဆတၱဒါန္” ဟူသည္ “ေရာင္ျခည္ ေျခာက္သြယ္ရွိေသာ” ဟူသည့္ အနက္ရွိ၏။ အဓိပၸါယ္မွာ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ (ေျမျပင္ရွိ) လူ႔ဘံုတို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးေသာ ေလွကားႏွင့္ သဏၭာန္တူသည့္အရာမွာ “သက္တန္႔ေရာင္ျခည္ မ်ဥ္းေကြးၾကီး” ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကို ရည္ရြယ္၍ "စြယ္ေတာ္စင္"ရွိေလွကားကို "ဆတၱဒါန္"ဟူ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္ေပသည္။ စြယ္ေတာ္စင္ဟူသည္မွာ မင္း၊ မင္းညီမင္းသားတို႔တြင္ ၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ယူရသည့္အခါ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုျခင္းႏွင့္ အလားတူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရပါသည္။
ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ကတိျပဳသည့္ (၀ါ) သိၾကားမင္းထံ သစၥာတုိင္၍ မိမိ၏ ႏိုင္ငံတာ၀န္ကို ဦးလည္မသုန္ ရြက္ေဆာင္ပါမည္ဆိုသည့္ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ မင္းသားသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သက္တံ့ေလွကားမွ တက္ေရာက္သြားၿပီး အေလးအနက္ထား၍ တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္းကို တုိင္းရင္းသားတုိ႔အား ျပသရမည္မွာ သူ႔ေခတ္ႏွင့္ သူ႔အခါတြင္ အလြန္ပင္ ထိေရာက္မည့္ အျပင္အဆင္ အလုပ္အေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိအပ္ေပသည္။