15 August 2011

အိမ္ မဟုတ္တဲ့ နားေနေဆာင္ေလးေတြ...။


ေနရာ၊ ေဒသ၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚမူတည္၍ အိမ္ မဟုတ္ေသာ နားေနေဆာင္ေလးေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနတတ္သည္။ တည္ေဆာက္ပံုေတြ ကဲြျပားသည္။ တည္ရိွရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ျခားနားသည္။ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ မတူညီၾက။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ အိမ္ မဟုတ္ေသာ နားေနေဆာင္ေလးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေနတတ္ပါသည္။ ထို အိမ္ မဟုတ္တဲ့ ေနရာေလးေတြအေပၚ လိုက္ပါ ခံစားၾကည့္မိသည္။ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မတူညီေသာ ဓေလ့စရိုက္မ်ားနွင့္အတူ ခံစားခ်က္ေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲလာရသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ဇရပ္ေဆာင္ေလးမ်ား၊ ထိုင္း လူမ်ိဳးတို႔၏ Sala မ်ား၊ တရုတ္နွင့္ ဂ်ပန္ရိုးရာ နားေနေဆာင္မ်ား အစရိွသျဖင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ တည္ရိွ ေနတတ္ေသာ အိမ္ကေလးမ်ားအေပၚ စိတ္ကူးတစ္ခ်ိဳ႕ ရြက္လြင့္ေနမိသည္။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ ဇရပ္ ေလးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံုသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနင့္ ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ထည္ထည္ဝါဝါ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေလးတိုင္စင္ေလးနွင့္ ရိုးရိုးစင္းစင္း။ ေရွးေခတ္ကာလက တည္းခိုခန္း၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ေတြမရိွ။ ဇရပ္ကေလးမ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ လမ္းတစ္ေထာက္မွာ ကြန္းေထာက္နားခိုရာ။ အေမာေျဖ အပန္းေျပ နားခိုရာ။ ဇရပ္ကေလးမ်ားတြင္ ခရီးသြားမ်ားသည္သာမက၊ ရြာသူရြာသား တစ္ခ်ိဳ႕သည္လည္း ရပ္ေရးရြာေရး ဝိုင္းထိုင္ ေဆြးေႏြးေလ့ရိွသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဇရပ္ကေလးမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၏ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ တည္ရိွတတ္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ ဇရပ္ကေလးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕စြန္ရြာဖ်ား လူေနအိမ္အေဝးတြင္ တည္ရိွတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဇရပ္မ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဇရပ္မ်ားသည္ သူေတာ္စင္၊ ရေသ့၊ သံဃာမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္က အိုးခြက္၊ စားနပ္ရိကၡာနွင့္ ေဆးဝါးပါ အျပည့္အစံု ထားေပးထားေသာ စတုဒိသာဇရပ္ၾကီးမ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ အိမ္ေတာ့မဟုတ္။ မည္သူမဆို နားေနႏိုင္သည္။ တည္းခိုႏိုင္သည္။ အနိမ့္အျမင့္ အယုတ္အလတ္ ခဲြျခားထားျခင္း အလ်ဥ္းမရိွ။ ထို႕ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားက ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဇရပ္မ်ားကို အာရွ၏ဟိုတယ္မ်ား ဟု တင္စားေရးဖဲြ႕ မွတ္တမ္းတင္ေလ့ ရိွၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ေတာ့ စတုဒိသာဇရပ္ႀကီးမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ။ခရီးသြားတို႔အတြက္ မဟုတ္ေသာ ဇရပ္မ်ားလည္း ရိွေသးေၾကာင္း ဖတ္ရႈဖူးသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သံဃာတို႔အတြက္ ေက်ာင္းေပၚသို႔မတက္ဘဲ၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေနထိုင္ျပီး သီလခံယူေဆာက္တည္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္ေသာ ဥပုသ္ဇရပ္မ်ားဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား စာျပန္ပဲြကဲ့သို့ေသာ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ က်ယ္ဝန္းလွသည့္ သုဓမၼာဇရပ္ၾကီးမ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဇရပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ သုဓမၼာ ဇရပ္မ်ားကို မႏၲေလး ေတာင္ေျခတြင္ ယေန႔တိုင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ဇရပ္မ်ားမွာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးေဘးေလေဘးတို႔ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးခဲ့ၾကေလျပီ။ ထိုေဘးဒုကၡမ်ားမွ လြတ္က်န္ ခဲ့လွ်င္ပင္ သက္တမ္း တစ္ခုအျပီး ပ်က္စီးယိုယြင္း ေပ်ာက္ဆံုး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား အေဆာက္အဦးမ်ားက အစားထိုး ေနရာယူသြားၾက၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အေတြ႕ရ နည္းပါးလာျပီ ထင္သည္။

ဇရပ္ေလးမ်ားနွင့္အတူ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္လာသည္မွာ ေရအိုးစင္ေလးမ်ားပင္ ျဖစ္မည္။ ေရအိုး ဒါဇင္ဝက္ခန္႔ပါဝင္ေသာ ဘုရားစင္-နတ္စင္သဏၭာန္္ အဆင့္ျမင့္ ေရအိုးစင္ၾကီးမ်ား၊ ပ်ဥ္ (သို့မဟုတ္) သြပ္ျပား အမိုးစြန္းမ်ားျဖင့္ သံုးဖတ္ပိတ္ တစ္ဖက္ပြင့္ ေရအိုးစင္ေလးမ်ား၊ အရိပ္ေကာင္းေကာင္း သစ္ပင္ၾကီးၾကီးတို႔၏ ကိုင္းတြင္ တန္းေခါက္ႀကိဳးျဖင့္ သိုင္းခိ်တ္ဆဲြ၍ ေျမအိုးဖံုး, အုန္းမႈတ္ခြက္ေရမႈတ္နွင့္ ေရအိုးစင္ေလးမ်ား စသည္တို႔၏ ေနရာတြင္ ပလပ္စတစ္ ေရဘူးၾကီးမ်ားက ေနရာယူလာေလျပီ။ တိုးတက္မႈကို ဝမ္းသာရမည္လား။ ေပ်ာက္ကြယ္မႈ တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ဝမ္းနည္းရမည္လား မသိ။ ေခတ္သည္ တုိးတက္ျခင္းကို ျပဖုိ႔ရာ စေတးရတာေတြ မ်ားလြန္းလွသည္လား။


စင္စစ္ ဇရပ္ေဆာင္ေလးမ်ားနွင့္ ေရခ်မ္းစင္ေလးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာ့ ထံုးတမ္းဓေလ့ အစဥ္အလာတို့ကိုသာ ေဖာ္ျပသည္မဟုတ္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို့၏ အလွဴဒါနအေပၚ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဖာ္ျပျခင္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အိမ္မဟုတ္သည့္ နားေနေဆာင္ေလးမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ လွဴဒါန္းထားေသာ ဇရပ္မ်ားအျဖစ္သာမဟုတ္၊ အျခားဘာသာဝင္တို႔၏ အေဆာက္အဦးေလးမ်ား အျဖစ္လည္း တည္ရိွေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သို့သြားရာ ကားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ေတာ့ ေတြ႔ရမည္ ထင္ပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သြား ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခရီးသြားမ်ား အေၾကာင္းကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ လမ္းခရီးတြင္ ဥာဥ့္အိပ္ ရပ္နားရေသာအခါတြင္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ခ်ိဳ႕က အိမ္ကေလးမ်ားကို ေဆာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔ေဒသမွ ဇရပ္ေဆာင္ေလးမ်ားနွင့္ သေဘာသဘာဝ အတူတူပင္ျဖစ္ေပမည္။


ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရိွေသာ အိမ္ မဟုတ္ေသာ နားေနေဆာင္ေလးေတြသည္ ဘာသာတရားအေပၚ အေျခတည္၍ ေပၚေပါက္လာသည္ထင္သည္။ အသြင္ပံုစံေတြ ကဲြျပားေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔၏ ခ်စ္စရာဓေလ့အရ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ တူညီပါသည္။ မသိ၊ မျမင္၊ မခင္မင္ေသာ သူစိမ္းတရံတို့အား လိုအပ္သည့္အခိ်န္တြင္ အရိပ္ကေလးတစ္ေနရာ ေခြ်းသိပ္အပန္းေျဖခြင့္၊ ေရကေလးတစ္မႈတ္ လြယ္လင့္တကူ ရရိွေစခြင့္ ေပးလိုေသာစိတ္ရင္းသည္ ျမန္မာတို့၏ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နွင့္ ေမတၲာတရားၾကီးမားပံုကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ လွစ္ဟျပေနတတ္ေသာ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။


ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ကဲြျပားေသာ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အိမ္ မဟုတ္ေသာ နားေနေဆာင္ေလးမ်ားကို ေနရာအနံွ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ ဘာသာ၊ ဓေလ့စရိုက္မ်ား ျခားနားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အိမ္ မဟုတ္ေသာ နားေနေဆာင္ေလးမ်ားအေပၚ ထားရိွေသာ သေဘာထားမ်ားလည္း ကဲြျပားေလသည္။ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ Pavilion မ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထို အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ဘာသာေရးနွင့္ စာနာေထာက္ထားမႈ အစဥ္အလာမ်ားတြင္ အေျခတည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ Landscape Design မ်ားနွင့္ ယွက္ႏြယ္ျပီး အေျခတည္လာခဲ့ပါသည္။

Pavilion မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူေနအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေတြ႔ရိွရျပီး အနားယူ အပန္းေျဖရန္အတြက္ သီးျခားတည္ေဆာက္ထားေသာ Gazebo ကဲ့သို႕ Free Standing မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ပုဂၢလိကဆန္ေသာ Pavilion မ်ားရိွသကဲ့သို့ အမ်ားသံုးျဖစ္ေသာ Pavilion မ်ားလည္း ရိွတတ္သည္။ စင္စစ္ Gazebo မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ျခံဝန္းကို အလွဆင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို့ အပန္းေျဖ နားခိုရာ ေနရာေလးတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ အိမ္ ဆိုတဲ့ အနွစ္သာရတစ္ခုကေန ခဲြထြက္ျပီး သီးျခားရပ္တည္ေနေသာ Living Area ေလးတစ္ခုဟု ဆိုနိုင္မည္ထင္သည္။ လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အနွစ္သာရမ်ားပါဝင္ေနသလို ကိုယ္ပိုင္ Privacy တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားတဲ့ ေနရာေလးဟုလည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရိွေသာ အိမ္ မဟုတ္ေသာ နားေနေဆာင္ေလးမ်ားနွင့္ေတာ့ သေဘာတရား ကဲြျပားလြန္းလွသည္။ သေဘာတရားမ်ား ကဲြျပားသကဲ့သို့ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားလည္း ကဲြျပားလြန္းလွသည္။ Private Garden မ်ားနွင့္ Public Garden မ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္ေသာ Pavilion မ်ားနွင္ Gazebo သူတို႔၏ သြင္ျပင္ပံုစံကဲြျပားမႈျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခဲြျခားနိုင္ပါသည္။ အဝိုင္းပံု၊ ေလးေထာင့္ပံု၊ ေျခာက္ေထာင့္ပံု၊ ရွစ္ေထာင့္ပံု Pavilion မ်ားမွာ ေတြ႔ျမင္ေနၾက ပံုစံမ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သစ္၊ ေက်ာက္၊ ဝါးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကျပီး ယေန႔ေခတ္တြင္မူ Steel Structure မ်ားနွင့္ပါ ေတြ႔ျမင္နိုင္ေနေပျပီ။ ေခါင္မိုးထည္ကို တိုင္ (column) မ်ားျဖင့္သာ ေထာက္မထားျပီး နံရံမ်ား ထည့္ေလ့ထည့္ထ မရိွၾကေခ်။


တရုတ္ရိုးရာနွင့္ ဂ်ပန္ရိုးရာ Pavilion မ်ားသည္လည္း ထို႔အတူပင္။ အမ်ားအားျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္တြင္ နံရံမ်ား ထည့္ေလ့ထည့္ထ မရိွၾကေခ်။ သို့ေသာ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေျမေနရာ နယ္နမိတ္မ်ား အတြင္းတြင္မူ Pavilion မ်ားသည္ ပံုသဏၭာန္ ကဲြျပားတတ္ေလသည္။ ယခုအခါ တရုတ္နွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ ပန္းျခံမ်ားတြင္ Pavilion မ်ားအား အရိပ္ခိုရန္ ေခတၲနားေန အပန္းေျဖရန္အတြက္ အမ်ားအျပား ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္က Pavilion မ်ား Gazebo မ်ားသည္ တရုတ္ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ ကဗ်ာကဝိမ်ားနွင့္ ဂီတ အနုပညာရွင္မ်ား၏ အေတြးအေခၚ၊ ခံစားခ်က္နွင့္ ဖန္တီးထားေသာ ကဗ်ာ၊ ဂီတ အနုပညာမ်ားကို ဖလွယ္ၾကရာ ေနရာ ျဖစ္ခဲ့ေပမည္။ ဂ်ပန္လူမို်းမ်ားအတြက္မူ Tea Ceremony မ်ား က်င္းပရာ ေနရာျဖစ္ခဲ့ေပမည္။ ျမန္မာ့လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းဝိုင္း ဝိုင္းဖဲြ႔ရာ ကြပ္ပ်စ္ဝိုင္းေလးမ်ားနွင့္ နိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္မိေတာ့လည္း မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ သေဘာထားမ်ားကို ေတြ႔ျမင္မိပါသည္။ ထိုင္းလူမ်ိဳးးမ်ား၏ Open Pavilion တစ္မို်းျဖစ္ေသာ Sala မ်ားသည္ကေတာ့ ျမန္မာ့ဇရပ္မ်ားနွင့္ အနည္းငယ္ ဆင္တူသည္ ထင္ရသည္။ Sala မ်ားသည္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းကိစၥ အစံုစံုကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ၊ ေနဒဏ္ မိုးဒဏ္မွာ ခိုလံႈရန္ လိုအပ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ အရိပ္တစ္ေနရာ ေပးေသာေနရာ ျဖစ္တတ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ နယ္နမိတ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္သည္။ Sala မ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း ျမန္မာ့ဇရပ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ သေဘာတရားျခင္း တူညီေနတတ္သည္။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

အိမ္ မဟုတ္သည့္ နားေနေဆာင္ေလးေတြ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ စကားလံုးေတြ မ်ားလြန္းလွသည္။ အခိ်န္တစ္ခု အလြန္မွာပင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ပထဝိဝင္ အေနအထား၊ ရာသီဥတု အေျခအေန၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေနအထားအလိုက္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ သေဘာထားမႈေတြေတာင္ ေျပာင္းလဲလာတတ္သည္ေလ။ ကဲြျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမွာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံနွင့္ တစ္နိုင္ငံအၾကား တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ အသံုးျပဴမႈေတြလည္း ျခားနားသြားမည္မွာ မထူးဆန္းလွ။ အိမ္ကေလး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အထားအသို ဖဲြ႕စည္းပံုတစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲ၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ အလိုက္အထိုက္ ရွင္သန္ေနဆဲ။ ထို အိမ္ေလးေတြကို ဖန္တီးေပးေနေသာသူမ်ားသည္ သမိုင္းစာမ်က္နွာတစ္ခုလံုးကို ကြ်န္ေတာ္တို့ ေရွ႕ေမွာက္သို့ ေခၚေဆာင္ လာခဲ့သည္မဟုတ္။ လိုအပ္သေလာက္၊ လိုခ်င္သေလာက္၊ လိုလားသေလာက္ တစ္ပိုင္းတစ္က႑ကိုသာ ယွက္ျဖာ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စနစ္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ ေခတ္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ ဖန္တီးမႈေတြလည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ လက္ခံသည့္ သေဘာထားေတြလည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ မည္သည့္အရာေတြက မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ရွင္သန္၍ က်န္ခဲ့မည္၊ မည္သည့္ အရာေတြကေတာ့ အခိ်န္တစ္ခု အလြန္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္၍ က်န္ခဲ့မည္ဆိုသည္မွာ ဖန္တီးသူေတြလည္း ခံစားတတ္ပါမွ၊ လက္ခံမည့္သူေတြလည္း လက္ခံတတ္ပါမွ ျဖစ္ပါမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရိွတတ္ေသာ အိမ္ မဟုတ္သည့္ နားေနေဆာင္ေလးမ်ား၏ စကားသံကို လွမ္း၍ နားေထာင္ၾကည့္မိသည္။ ကြ်န္ေတာ္ နားေထာင္မိသည့္ အသံနွင့္ အျခားသူတစ္ဦး နားေထာင္မိသည့္ အသံသည္ တူညီေကာင္း တူညီမည္။ ကဲြျပားေကာင္း ကဲြျပားမည္။

အသံမ်ား တိုးလ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္လား။ နီးသထက္ နီးလာမည္လား....။ ….။

-ဂြ်န္မိုးအိမ္-

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

စကားခ်ပ္ - ၁ - ။ ။ လိုအပ္ေသာ mood image ေလးေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွာေဖြေပးတဲ့ MTZO နဲ႔ အာရွရဲ့ ဟိုတယ္ေလးေတြ အေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ဖူးတဲ့ သက္ပိုင္သူ ကို ေတာ့ အထူးတင္ပါရဲ႕ေနာ္…..။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

Reference:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Zayat
- http://en.wikipedia.org/wiki/Pavilion_%28structure%29
- http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_pavilion
- http/:/en.wikipedia.org/wiki/Sala_Thai
- Image form hppt://google.com & http://www.flickr.com

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

စကားခ်ပ္ - ၂ - ။ ။ အာရွတိုက္ရဲ႕ ကၽြန္းေသးေသးေလးတစ္ခုကို ေရာက္ခဲ့တာ ႏွစ္ ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕ယူၿပီး အမွတ္တရ တစ္ခုခု ေရးဖုိ႔ စဥ္းစားခဲ့ဖူးသည္။ တုိက္ဆိုင္မႈဟုပဲ ဆုိရမည္လား၊ အေျပာင္းအလဲဟုပဲ ဆိုရမည္လား။ ဒီလိုအခ်ိန္ဆို ပံုမွန္ထက္ အခ်ိန္ေတြ အကုန္ျမန္လြန္းသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တုိ႔ကို ဆန္းစစ္ဖုိ႔ရာထက္ မနက္ဖန္မ်ားစြာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတြးေတာဖုိ႔က တြန္းအားမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ 15 August သည္လည္း မေန႔ တစ္ေန႔ကလိုပဲ ကုန္ဆံုးသြားဦးမည္ ထင္သည္။ ဘာကိုမွ ထူးထူးေထြေထြ မေတြးႏိုင္ခဲ့သလို အမွတ္တရသည္လည္း မမွတ္သားႏိုင္ခဲ့။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာ/ဒီဇင္ဘာခန္႔က ေတြးလိုက္ ေရးလိုက္ႏွင့္ ထားခဲ့မိေသာ အေတြးအက္ေဆးတစ္ခုကိုသာ 15 August တြင္ အမွတ္တရအျဖစ္ တင္လိုက္မိသည္။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

စကားခ်ပ္ - ၃ - ။ ။ အိမ္ မဟုတ္တဲ့ အိမ္ေလးေတြ အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အမ်ားၾကီး မသိပါဖူး။ ခံစားမိသေလာက္ နားလည္မိတာေလး အနည္းငယ္ကို အပိုင္းအစေလးတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္သားမိရံုတင္ပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ မွားယြင္းမႈေတြမ်ား ပါခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရံုပါပဲ။

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

1 comment:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

နားေနေဆာင္လို႔ခၚတဲ႔ ဇရပ္ေလးေတြဟာ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈကိုေဖာ္ညႊန္းေနတဲ႔ ျပယုဒ္တစ္ခုလို႔ ျမင္မိပါတယ္။
ေ၇ွးကတည္းက တည္ရွိလာတဲ႔ ျမန္မာဆန္ဆန္ အေဆာက္အဦေလးေတြဟာ ခုေခတ္မွာ ရွားပါ္းလာျပီ
တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ပ်က္စီးကုန္ျပီ ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းတယ္
ျမန္မာမႈလက္ရာေလးေတြ ထိန္းသိမ္းသင္႔တယ္ေနာ္