20 September 2011

life in Dining -1

~ ဒီလို ၿမိဳ႕ျပဘ၀က အဆင့္ျမင့္ပါတယ္ ~ ေနထိုင္စားေသာက္ဖုိ႔အတြက္ အားလံုး အဆင္ေျပ ~
(ထြဏ္းခမ္)

ၿမိဳ႕ျပသည္ စနစ္က်ျခင္းေလလား။

ယႏၲရားဆန္ဆန္ ခုတ္ေမာင္းေနေသာ ေန႔တဒူ၀ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ညေနစာစားျခင္း (dining time)သည္ သမရိုးက်ဆန္လြန္းသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစားအစာ၊ ေနရာႏွင့္ အတူစားသံုးမည့္သူမ်ားသည္ ညေနစာစားျခင္းအတြက္ အေရးအပါဆံုး ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ငယ္စဥ္က ညေနစာ စားျခင္းအေၾကာင္း ေတြးေလ့ေတြးထ သိပ္မရွိခဲ့။ မည္သည့္ အစားအစာကိုမွ စားမည္ဟုလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မထား။ မီးဖုိခန္းႏွင့္ ထမင္းစားခန္းသည္ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ စားသံုးရန္ေနရာတစ္ခုသာ ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းမွ်သာ ေတြးသည္။ ထမင္းစားခန္းအတြင္းတြင္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေနရာမ်ားတြင္ စားသံုးရန္အတြက္လည္း ၀န္မေလးတတ္။ ေမေမ မည္သည့္ညစာ ခ်က္ထားမည္နည္းဟုလည္း စိတ္ကူးမယဥ္။ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲတတ္သည္ဟုဆုိလွ်င္ ယခုေတာ့ dining time ႏွင့္ dining room မ်ားအေၾကာင္း တခုတ္တရ ေတြးတတ္လာသည္။ ညစာစားသံုးမည့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ပိုမိုခံစားတတ္လာသည္။ အတူတကြ ညစာ စားသံုးခဲ့သူမ်ားကို အမွတ္ရတတ္လာသည္။
._._._._._._._._.

ငယ္ငယ္တုန္းက ျမင္မွတ္ခဲ့ဖူးေသာ မီးဖိုခန္းမ်ားႏွင့္ ထမင္းစားခန္းမ်ားသည္ တစ္သီးတစ္သန္႔ဆန္လြန္းမည္ ထင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ဆန္ေသာ၊ ေျမေနရာ ေပါမ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မီးဖိုခန္းႏွင့္ ထမင္းစားခန္းမ်ားသည္ တစ္ခန္းတစ္ေဆာင္ ထားေလ့ ရွိခဲ့မည္ထင္သည္။ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ေအာင္ သိုေလွာင္မည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွ ထြက္ရွိမည့္ မီးခိုးမ်ား၏ဒဏ္မွ ကင္းေ၀းရန္ တသီးတသန္႔ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္မည္။ ထို အေဆာင္အတြင္းတြင္ မိခင္ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ သူတို႔၏ သမီးမ်ားသည္ ဆူဆူညံညံ ခ်က္ျပဳတ္ေကာင္း ခ်က္ျပဳတ္ေနလိမ့္မည္။ တစ္ဖက္ျခံသို႔ အေၾကာင္းကိစၥထူးငယ္ကို လွမ္း၍လည္း ေအာ္ေျပာသံမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေကာင္း ထြက္လာေပလိမ့္မည္။ ထမင္းစားရန္ ေနရာ ကြက္လပ္တစ္ခု အနီးတြင္လည္း အိမ္ေမြး တိရစၧာန္တစ္ခ်ိဳ႕ ဥဒဟို သြားလာေနမည္။ ေနလွမ္းရန္၊ သိမ္းထုပ္ရန္ ရာသီစာမ်ားလည္း ျပန္႔က်ဲေကာင္း ျပန္႔က်ဲေနလိမ့္မည္။ အနည္းငယ္ လူေနထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ား ႏွင့္ ေျမေနရာက်ဥ္းေသာ အိမ္ေလးမ်ားအတြင္းတြင္ေတာ့ မီးဖိုေဆာင္၊ ထမင္းစားခန္းႏွင့္ ဧည့္ခန္းေလးမ်ားသည္ တစ္ခန္းခ်င္းဆီ ဆက္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟင္းလင္းခြင္သည္ က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ အတားအဆီးမရိွ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တြဲဆက္လ်က္ ရွိေနေပလိမ့္မည္။ ည ည ဆိုလွ်င္ ထိုအခန္းေလး အတြင္းတြင္ မိသားစု၀င္ခ်ည္း စကားလက္ဆံုလည္း က်လိမ့္မည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းလည္း ပါမည္။ မိသားစု အတြင္းေရးမ်ားလည္း ပါမည္။ ထမင္းစားခန္းေလး အတြင္းတြင္ စကား၀ိုင္းေလးလည္း စည္ပါမည္။ အတင္းအဖ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျမည္ပါမည္။

"မီးဖိုခန္းမ်ားႏွင့္ ထမင္းစားခန္းမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီ၏ အၾကိဳက္၊ အေလ့အထႏွင့္ မတူညီေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ထင္ဟပ္ေနသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္" ဟုဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ႕ လူေနမႈဘ၀မ်ားတြင္ေတာ့ ထမင္းစားခန္းေလးမ်ား အတြင္းတြင္ ဘားေကာင္တာေလးမ်ား ထားရွိရသည္ကို ႏွစ္ျခိဳက္ေပလိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ထိုထမင္းစားခန္းေလးမ်ားသို႔ ဖိတ္၍ ပါတီပြဲေလးမ်ားလည္း ဖန္တီးေကာင္း ဖန္တီးေပလိမ့္မည္။ ၀ိုင္အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ လိုက္၍မမွီေတာ့ေသာ နည္းပညာ တိုးတက္မႈမ်ား အေၾကာင္းလည္း ပါပါမည္။ ရင္ဖြင့္သံ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ အလြမ္းအေဆြး ဇာတ္လမ္းေလးမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္တြင္မဆို ထမင္းစားခန္းေလးမ်ားသည္ မိသားစုစံုညီေတြ႔ဆံုႏိုင္သည့္ ေနရာေလးတစ္ခု၊ လူမႈဆက္သြယ္ေရးကၽြန္းေလးတစ္ခု ျဖစ္မည္မွာ အမွန္ပင္။

._._._._._._._._.

လူတုိ႔၏ စြဲလန္းႏွစ္သက္မႈမ်ားအေပၚ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲလြန္းပါမည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့လည္း ခမ္းနားသည္၊ ေခတ္မီသည္၊ ၿပီးျပည့္စံုလြန္းသည္ဟု ထင္မွတ္မိေသာ မီးဖုိခန္းေလးႏွင့္ ထမင္းစားခန္းေလးကို ေမေမႏွင့္ ညီမေလးအတြက္ ေတာင့္တပါသည္။ ထူးေထြဆန္းျပားလာေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ကိရိယာေလးမ်ားကို ညီမေလးက ႏွစ္သက္တတ္လြန္းေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ ေတြးေတာမိျပန္လွ်င္လည္း ထူးထူးကဲကဲ ဆႏၵမျဖစ္ေပၚမိ။ ခမ္းနားျပည့္စံုလြန္းသည္ ဆိုျခင္းထက္ ေႏြးေထြးေသာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ ဟင္းလင္းခြင္ေလးျဖစ္ဖုိ႔သာ ေတာင့္တမိေတာ့သည္။ ေလ၀င္ေလထြက္ႏွင့္ အလင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ရေသာ အခန္းေလးျဖစ္လွ်င္ ေက်နပ္ပါသည္။ သဘာ၀အလင္းအျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ညပိုင္း အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ top cabinet ေအာက္တြင္ မီးေလးတစ္ပြင့္ေလာက္ ရွိေနလွ်င္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါမည္။ ေညွာ္တတ္ေသာ အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္စဥ္မွာေတာ့ overhead hood ေလးရွိေစခ်င္သည္။ ေမေမ ခ်က္ရင္းျပဳတ္ရင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ရန္၊ ျပန္စြန္႔ရန္ႏွင့္ အျခား အခ်ိန္မွတ္၍ ခ်က္ျပဳတ္မည့္ အစားအစာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ၾကည့္ရန္ နာရီေလး တစ္လံုးေလာက္ေတာ့ မီးဖိုခန္းထဲတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေပးလိုသည္။ နံရံမ်ားကိုေတာ့ တတ္ႏိုင္သ၍ ေခ်ာမြတ္ေနေစခ်င္သည္။ ေခ်းေညွာ္မ်ား လြယ္လင့္တကူ မကပ္ေစခ်င္။ ၾကမ္းခင္းမ်ားကိုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သစ္သားႏွင့္ႏြယ္ေသာ finishing တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာ သံုးခ်င္သည္။ ေအးစက္စက္ ၾကမ္းခင္းမ်ားအေပၚ ေရရွည္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ရၿပီ ျဖစ္ေသာသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မည္မထင္။ လက္ေဆးကန္ေလးမ်ားမွာ ေရအသံုးျပဳရင္း ေရမ်ား မဖိတ္စင္ေအာင္ေတာ့ သတိထားရမည္ထင္သည္။ မီးဖိုခန္းေလးအတြင္းသုိ႔ water supply သြင္းလွ်င္လည္း ေရပူလိုင္းတစ္ခုကို မျဖစ္မေန ထည့္ေပးခ်င္သည္။ ေဆာင္းတြင္းတြင္ ေရကိုင္တာၾကာလွ်င္ ေမေမ လက္ကိုက္သည္ဟု မၾကာခဏဆိုတတ္သည္ေလ။ ထို႔အျပင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး စာအုပ္တစ္ခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ ေဆးၿမီးတိုေလးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ စာအုပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ထားရန္ ေနရာေလးတစ္ခုေတာ့ ေပးခ်င္သည္။ ခ်က္ရင္းျပဳတ္ရင္း ဧည့္သည္လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းသိေစရန္ အိမ္ေရွ႕၀န္းေလးကို ျမင္ရေသာ ေနရာေလးေတာ့ မျဖစ္မေန ေရြးရမည္။

ထမင္းစားခန္းတြင္ေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ စားပြဲ၀ိုင္းေလးကို ေလးေထာင့္စားပြဲမ်ားထက္ ပိုမိုေတာင့္တသည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့လည္း ေတြးမိသည္။ ေဖေဖသည္ ထမင္းစား စားပြဲေလးကို ေလးေထာင့္စားပြဲမေရြးပဲ စားပြဲ၀ိုင္းေလးအျဖစ္ ေရြးခဲ့ျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမို႔ ထိပ္ဆံုးတစ္ေနရာမွာ ထုိင္မည္ဆိုျခင္းထက္ မိသားစု လက္ေရတျပင္တည္း စားေသာက္ရန္၊ မိသားစု ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ၀ိုင္း၀ုိင္း၀န္း၀န္း ရွိေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဧည့္သည္လာလွ်င္လည္း ထူးထူးေထြေထြ ေနရာေပးရန္မလိုပဲ ၀ိုင္းထုိင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္မည္။ သီးသီးသန္႔သန္႔ ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ စားရင္းေသာက္ရင္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ ေနရာလြတ္ေလး အပိုရွိလွ်င္ေတာ့ ပိုေကာင္းမည္ထင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့လည္း အျပင္လူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္မေတြ႔ဆံုႏိုင္ေသာ ထမင္းစားခန္းေလးကို ေတာင့္တမိသည္။

အခ်ိဳ႕ မိသားစုမ်ား၏ ထမင္းစားခန္းေလးမ်ားအတြင္းတြင္ေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ရုပ္၀တၳဳမ်ားလည္း ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ေပလိမ့္မည္။ ေရွးရိုးဆန္ေသာ လူၾကီးသူမတစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ စားေသာက္ခ်ိန္တြင္ အျခား အာရံုလြင့္ပ်ံ႕မႈမ်ား မျဖစ္ေစလိုေသာအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ရုပ္၀တၳဳမ်ားကို ထမင္းစားခန္း အတြင္းသို႔ ေခၚသြင္းလာျခင္းမ်ိဳး ႏွစ္သက္မည္မထင္။ ခမ္းနားေသာ မီးဆိုင္းၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေရတံခြန္ေလးမ်ား၊ ငါးကန္ေလးမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ ထပ္၍ထပ္၍ ထည့္သြင္း လာေစလိုေသာသူမ်ားလည္း ရွိမည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ အလင္း အတိုးအေလ်ာ့ အမွိန္အေဖ်ာ့ေလးမ်ားျဖင့္ romantic dining room ေလးမ်ားကိုမွ ေတာင့္တေကာင္း ေတာင့္တမည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေထြလီကာလီမထား ရိုးရွင္းေသာ dining room ေလး လိုလားမည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ထမင္းစားခန္းႏွင့္ မီးဖိုခန္းေလးမ်ား အတြင္းတြင္ ေႏြးေထြးေသာ ခံစားမႈတစ္မ်ိဳးေတာ့ ရွိေနေပမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထမင္းစားခန္းေလးမ်ားႏွင့္ မီးဖိုခန္းေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္မႈသည္ ေခတ္မီခမ္းနားျခင္း ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားထက္ ေႏြးေထြးေသာ မိသားစုသံေယာဇဥ္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ရမည္လား။ မည္သည့္ ဟင္းလင္းခြင္အတြက္မဆို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒီဇိုင္းဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဖန္တီး၍မရ၊ ျဖည့္ဆည္း၍ မေပးႏိုင္ေသာ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနဦးေပမည္။

._._._._._._._._.

အကယ္၍မ်ား မီးဖုိခန္းေလးမ်ားႏွင့္ ထမင္းစားခန္းေလးမ်ားကို ဒီဇိုင္းလုပ္ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ ေတြးေနမိသလို အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း ေတြးေပးလိုသည္။ အျခားသူမ်ားသည္လည္း မိမိေတြးသလို ေတြးၾကမည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ ထို ဟင္းလင္ခြင္ေလးမ်ားအား မည္သည့္ခံစားမႈ၊ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ဖန္တီး၍ ေနထိုင္မည္ဆိုျခင္းထက္ မိသားစုေႏြးေထြးမႈသာ အေရးအၾကီးဆံုးဟုဆိုလွ်င္ ဒီဇိုင္းဆိုေသာ ေ၀ါဟာရအတြက္ ဟာသသက္သက္မ်ား ျဖစ္ေလမည္လား။ မိမိ မိသားစုတြင္ပင္ အတိအက် အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ထိုစိတ္ကူးသည္ စိတ္ကူးသက္သက္အျဖစ္သာ ရွိလွ်င္လည္း ရွိသြားမည္ ထင္သည္။

အေတြးမ်ားသည္ လြင့္လြင့္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ရွိလြန္းသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို လွမ္းၾကည့္မိသည္။ Fast food မ်ား၊ Cafeteria မ်ား၊ Food court မ်ား၊ Restaurant အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ လက္ညိဳးထိုးမလြဲ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကိဳေနေၾကာင္းသာ ျမင္ေနရသည္။ ေနထိုင္ေနမိသည့္ ၿမိဳ႕ေလးကိုယ္ႏိႈက္က ေရေျမမတူေသာ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ အစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားသူစိတ္ၾကိဳက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္မည္။ "Good Friends, Good Food, Good Times." ဟု ဆိုၾကပါသည္။ အစားအေသာက္အေပၚ မက္မက္ေမာေမာ မခံုမင္မိေသာ္လည္း အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုေတာ့ အစားေကာင္းတစ္ခုစားမိလွ်င္ သတိရမိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း good friends & good food (သို႔မဟုတ္) good food & good time ဟု ႏွစ္ခုမွ် တိုက္ဆိုင္လွ်င္ပင္ busy lifestyle မ်ားႏွင့္ ေနသားက်ေနေသာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ကံေကာင္းၿပီဟု ဆိုႏိုင္မည္ ထင္သည္။

._._._._._._._._.

"မီးဖိုခန္းတစ္ခုသည္ အိမ္တစ္အိမ္၏ အသည္းႏွလံုးျဖစ္သည္" ဆိုေသာစကားကို လက္ခံေနဆဲလားဟု ၿမိဳ႕ကေလးကိုေမးလွ်င္ "လက္ခံေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း" ၿမိဳ႕ကေလးက ျပန္ေျဖပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာတင္ အသစ္အသစ္ေသာ ဆိုင္မ်ားသည္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ တိုးပြားေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ကေလးလည္း သိပါမည္။ အဆင့္ျမင့္လာေသာ လူမႈဘ၀တြင္ မီးဖိုခန္းမ်ားႏွင့္ ထမင္းစားခန္းမ်ားသည္ ခမ္းနားမႈအတြက္ ျပယုဂ္တစ္ခုသာ ျဖစ္လာေနခဲ့သည္လား။ dining time သည္ outgoing eating မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရႊ႕လ်ားေလခဲ့သည္လား။ dining culture တို႔သည္ အခ်ိန္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္လား။ ၿမိဳ႕ကေလးကေတာ့ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖဆိုေတာ့ပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ့မည္လား။

._._._._._._._._.

အေတြးမ်ားႏွင့္အတူ ေႏြးေထြးခဲ့ဖူးေသာ အိမ္ကေလးကို လွမ္းျမင္ၾကည့္လိုက္သည္။ ေအးစက္ေနေသာ ညစာမ်ားသည္ ေႏြးေထြးခ်ိဳျမစြာ။

-ဂၽြန္မိုးအိမ္-
၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁

._._._._._._._._.

စကားခ်ပ္ - ၁ ။....။
Life in dining ဟု ေတြးမိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ ပတ္သက္မႈ အနည္းဆံုးေနရာေလးသည္လည္း ထိုဟင္းလင္းခြင္ေလးသာ ျဖစ္မည္ ထင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က အိမ္သို႔ မၾကာခဏလာေလ့ရွိခဲ့ေသာ၊ အေမကလည္း အလြန္ခ်စ္ေသာ ဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ စကားလက္ဆံုက်ရင္း အေမ့ကို ေျပာခဲ့ဖူးေသာ စကားတစ္ခြန္းကို အမွတ္ရမိသည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးလာလွ်င္ အေမ့ကို ကိုယ္ႏွင့္အတူေနဖုိ႔ ေတာင္းဆိုေသာ စကားျဖစ္သည္။ အေမကေတာ့ ကိုယ္ႏွင့္ေနလွ်င္ ပင္ပန္းမည္ဆို၍ မေနဖူးဟု ရယ္ကာေမာကာ ျပန္ေျဖသည္။ ဆရာမကေတာ့ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဟာသတစ္ခုကို ၾကားလိုက္ရသလို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္သည္။ ဘ၀တစ္ခ်ိဳ႕သည္ life in dining ဟုပဲ ဆုိရမည္။ ထုိကာလေလးအတြင္းက အခ်ိန္တို႔သည္ ခ်ိဳျမခဲ့လြန္းသည္။
._._._._._._._._.


စကားခ်ပ္ - ၂ ။....။
အေတြးေတြကို ခ်ေရးၿပီးေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း image ေလးတစ္ခုကို လိုက္ရွာၾကည့္မိသည္.။ google က ထြက္လာေသာ link ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ image မ်ားသည္ စိတ္ကို သဟဇာတ မျဖစ္ေစခဲ့။ ေနာက္ဆံုး Pulse ကို အလည္သြားရင္း Elenapaint ဆိုတဲ့သူ flicker မွာတင္ထားေသာ dinner time ဆိုသည့္ ပံုကေလးကို သြားေတြ႔မိသည္…။ မြန္းၾကပ္ေနတဲ့ အေတြးတစ္ခ်ိဳ႕ လြတ္ေျမာက္သြားမိသလို..။ ဒီလိုပါပဲ….။ စိတ္ ဆိုသည္ကလည္း မွန္းရခက္သား မဟုတ္လားေလ….။ ပံုထဲက အေကာင္ေလးက ကိုယ့္ထက္ေတာင္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေနသလို ေတြးမိေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သနားသြားမိသည္။
._._._._._._._._.


You may like

The Heart of Home - 1
The Heart of Home - 2

3 comments:

noblemoe said...

"မီးဖိုခန္းတစ္ခုသည္ အိမ္တစ္အိမ္၏ အသည္းႏွလံုးျဖစ္သည္"

နွစ္သက္စြာဖတ္သြားပါသည္။

"အတိအက် အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ထိုစိတ္ကူးသည္ စိတ္ကူးသက္သက္အျဖစ္ သာသာ မျဖစ္ပဲ လက္ေတြ ့အေကာင္ထည္ေဖာ္နိုင္ပါေစလို ့ေတာင္းဆုျပဳခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္ေရာစိတ္ပါက်မ္းမာရႊင္လန္းျပီး
သာယာခ်မ္းေျမ့ပါေစရွင္း
မ္ိုး

The Queen said...

Excellent post. Sometimes i wish to own a modern kitchen and at the same time i love the one at my parents house where we shared love,care and passion more than a couple of decades. Hope your dream will be accomplished one day.

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

> noblemoe - thanks ေနာ္..။
> The Queen -
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ျဖစ္သန္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕က
ေႏြးေထြးခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာေလးကို သတိရတတ္ၾကတယ္ေလ..။ ဒီလိုအခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕က မဖ်က္ဆီးခဲ့ပါပဲ ေ၀းကြာခဲ့ၾကတာပါပဲ...။ you too sis, may your dream will come true!