02 December 2011

အေတာင္တူေသာ ဌက္မ်ား အတူတူ ပ်ံသန္းေနၾကသည္...အြန္လိုင္းေလာက။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Virtual World!

အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာ ေလထုအတြင္းမွာ ဖြဲ႕တည္ထားတဲ့ media တစ္ခုသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀အတြင္းသုိ႔ တုိး၀င္လာခဲ့တာ ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ထုိ႔အတူ Website မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Forum မ်ားျဖင့္ အသြင္ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနေသာ Virtual World အတြင္း ေန႔စဥ္ ထိေတြ႔ေနမိေသာ ပတ္၀န္းက်င္သည္လည္း မတူညီႏိုင္ၾကေပ။ သို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္၀င္စားရာ ေနရာတစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္လ်က္ စုေ၀းမိတတ္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေတာင္တူေသာ ငွက္မ်ားသည္ အတူတူ ပ်ံသန္းတတ္ၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွာမွ MEF!

_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

MEF ကို ဘာေၾကာင့္ သံုးေနၾကတာလဲဆိုတာ လူတိုင္းမွာ သူ႔ အေၾကာင္းတရားနဲ႕သူေတာ့ ရွိၾကမည္ ထင္ပါသည္။ လိုခ်င္ေသာ ဗဟုသုတ၊ အခ်က္အလက္တို႔ကို လိုက္လံရွာေဖြမည္။ မိမိသိထားခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕အရာကိုလည္း သူတပါးအတြက္ အက်ိဳးတစ္ခုျဖစ္ပါေစရယ္ျဖင့္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့မည္။ Online discussion လုပ္ေသာ ေနရာေလး တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕တည္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ျပသနာတစ္ခ်ိဳ႕ကို တုိင္ပင္နည္းေနာမည္။ စိတ္၀င္စားေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ရႈေထာင့္အဖံုဖံုမွ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမည္။ ထိုထိုအစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ထက္ ပိုေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားျဖင့္ MEF တြင္ စကားလံုးေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနသည္။ MEF တြင္ အဖြဲ႕၀င္အမ်ားစု ရွိေနသည္။ MEF တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွင္သန္ေနသည္။
MEF အတြင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ ႏုနယ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ စာရြက္ေပၚမွ ေလ့လာခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားအား လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳမွ ရေသာပညာမ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး သင္ယူေနေသာ မ်ိဳးဆက္ထမ္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာရွိသည္။ အေတြ႕အၾကံဳ အေတာ္အသင့္ရရွိၿပီး မဆံုးေသာ ေလ့လာျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ ေလ့လာေနေသာ မ်ိဳးဆက္ျမင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာ ရွိသည္။ Professional မ်ား ရွိသည္။ Learner မ်ား ရွိသည္။ Student မ်ား ရွိသည္။ ေနရာေပါင္းစံုကလူေတြ၊ အေတြးေပါင္းစံုႏွင့္ ခံယူခ်က္ေပါင္းစံုသည္ MEF အတြင္း ေမွ်ာပါစီးဆင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

MEF ေကာင္းကင္အတြင္း ပ်ံသန္းေနေသာ ငွက္ငယ္မ်ားသည္လည္း အေသြးအေရာင္ မတူညီသကဲ့သို႔ ေတာင္ပံကိုယ္စီ၏ အားမာန္ တို႔သည္လည္း မတူညီၾကေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕က လက္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေဆြးေႏြးရသည္ကို အားသန္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က မိမိ ေလ့လာခ်ိန္ တခဏ ေလ့လာမိသမွ် အနည္းအက်ဥ္းရွိလည္း ဗဟုသုတေ၀မွ်ရသည္ကို အားသန္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ခြန္းေထာက္စကားဆိုရင္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး ပိုၿပီးေလ့လာႏိုင္ေအာင္ support လုပ္ၾကေပးတတ္ၾကသည္။ အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြ ဒြန္တြဲေနသကဲ့သုိ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ေလွ်ာက္ေျပာ,ေလွ်ာက္ေဖာတတ္ၾကသည္။ လမ္းသစ္ကို ေဖာက္ေသာ ငွက္ငယ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ လမ္းၾကံဳ ေလဟုန္စီးေနေသာ ငွက္ငယ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ MEF အတြင္းရွိ ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳ ေလ့လာမႈမွ အရင္းတည္လာရသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပတတ္သည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထက္ သိသင့္သိအပ္ေသာ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာ စိတ္ဓါတ္အေတြးအေခၚမ်ားကို ေပးထားခဲ့တတ္သည္။ ေနရာ၊ ကာလ၊ ေဒသႏွင့္ ေဆြးေႏြးသူ၊ လက္ခံသူအေပၚမူတည္ၿပီး MEF သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ိဳးျပဳလ်က္ ရွိသည္ကိုေတာ့ လက္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

ေသခ်ာသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘာကိုမွ် အာမခံခ်က္ေပးမထားေသာ ေလထုတစ္ခုအတြင္းမွာ တစ္ဦးေရးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မွ အျခားတစ္ဦးႏွင့္ သိကၽြမ္းလာၾကသည္။ MEF တြင္ အမ်ားစုသည္ တစ္ဦးေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မွ အျခားတစ္ဦးကို လွမ္းၾကည့္တတ္ၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခုတြင္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ပါ၀င္မည္။ ေဆြးေႏြးသူ၏ စိတ္ဓါတ္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား ေပၚလြင္မည္။ ေသခ်ာသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အဆင့္အတန္းသည္ ထိုသူေရးသားခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ားက ေျပာျပပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အေရးအသား ေကာင္းတတ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းရွိေသာ္လည္း အေရးအသား မကၽြမ္းက်င္တတ္ၾက။ အေရးအသား ပညာသည္ ပညာရွင္ မဟုတ္ေသာ ပညာသင္တုိ႔၏ နယ္ပယ္တြင္ အထူးအေထြ အေရးမၾကီးေပ။ အေရးၾကီးသည္မွာ ေဆြးေႏြးသူသည္ မိမိေဆြးေႏြးခ်က္ကို မိမိ တာ၀န္ယူရဲရေပမည္။ Nick name တစ္ခုႏွင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုဟု ဆိုေသာ္လည္း ထုိနာမည္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ mirror life မ်ားလည္း ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။

MEF သည္ ေကာင္းကင္တစ္ခုျဖစ္လွ်င္ ထုိ အဆံုးအစမဲ့ ေကာင္းကင္အတြင္း လင္းလက္ေနေသာ ၾကယ္ေလးမ်ားသည္ ေသးငယ္သည္၊ ၾကီးက်ယ္သည္၊ ခန္႔ထည္သည္၊ ၀ံ့ၾကြားသည္ ဆိုသည္ထက္ MEF ကို ခ်စ္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္သာ ရွင္သန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ MEF တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရာင္မ်ား၊ member အဆင့္အတန္းမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းကို တိုက္ရိုက္ ေဖာ္ျပေနျခင္းမဟုတ္။ MEF သည္ အေသြးအသား ကာလာ မခြဲျခား၊ အနိမ့္အျမင့္ ပညာ စည္းတား မထားပဲ အားလံုးေသာ ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အိပ္မက္ဆီကို ရြက္ၾကိဳးတပ္ရင္း မတူညီတဲ့ ခရီးေတြကို အတူတူ ေမွ်ာလြင့္သြားဖုိ႔ အားအင္တစ္ခု ေပးမည့္ေနရာတစ္ခု၊ media တစ္ခု၊ Virtual World တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာျပေပးခဲ့ေလၿပီ။

_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

ေကာင္းကင္ခရီးသြား ငွက္ေလးမ်ား အေရာင္ကိုယ္စီ၊ လမ္းခရီးကိုယ္စီ၊ နားခိုရာ ကၽြန္းကိုယ္စီ။ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ တခဏ နားခိုရင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာ နားခိုလ်က္။ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ဆက္လက္ထြက္ခြာလ်က္။ အေတာင္တူေသာ ငွက္မ်ားသည္ အတူတူ ပ်ံသန္းေနၾကေပဦးမည္။
ဂၽြန္မိုးအိမ္
_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

ေအာက္က link ေလးကေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုအတြက္ အမွတ္တရအျဖစ္ေပါ့...။

MEF သံုးႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ ဂ်ာနယ္ ေဒါင္းရန္လင့္


ကၽြန္ေတာ္ နဲ႕ အတူ ျဖတ္သန္းဖူးတဲ့ MEF ရက္စြဲမ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ေအာက္မွာ စုစည္းထားလိုက္ပါတယ္..။ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာေတာ့ ဒီလို စာမ်က္ႏွာမ်ားနဲ႕ MEF မွာ ျဖတ္သန္းႏိုင္မယ္ မထင္ဖူး..။ ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ time schedule မ်ားထဲမွာ MEF နဲ႕ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ေနႏိုင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳးစားေနဦးမယ္ဆိုတာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲေလ...။ ေနာက္ ... ဒီတေလာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းေလးဟာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕ကို recover ျပန္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္... ေအးစက္ေနဦးမယ္ ထင္ပါတယ္..။


Happy Birthday MEF!

ေတာင္ညိဳမွာ ၿပိဳမယ့္မိုး

အိုရီဂါမီ နံရံမ်ား

စိ မ္ း လ န္ း ေ သ ာ က မၻ ာ

Super Potato Concept

4 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

MEF ႏွစ္ပတ္လည္မွသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္ပါေစ.
အေတာင္တူငွက္မ်ား အမ်ားအျပား တူညီသြာ ပ်ံသန္းႏုိင္ၾကပါေစ..

ရိုးမ အရိုင္းပန္း said...

ေတာင္ပံေလး ေသးလို ့ ေႏွးေပမဲ ့ ပ်ံသန္းေနပါဦးမည္။
:) ....
အိပ္မက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေတြးမွ်ားမိစဥ္ အမွတ္တရ။

ဒူဒူႀကီး said...

မဂၽြန္ေရ...
ဒူဒူ႔ ဘေလာက္ေလးမွာ၊ အမွတ္တရ ၿပန္လည္ကူးယူေဖာ္ၿပခြင္႔ေပးပါ။

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

ကိုဒူဒုၾကီး - MEF နဲ႕ ႏြယ္တဲ့ ပို႔စ္ေလးေတြက MEF ေမာင္ႏွမေတြအားလံုး ထပ္တူ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္ေနာ္..။ ကိုဒူဒူၾကီး ဘေလာ့မွာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္ :)
so, thanks for your sharing my post!